PlayListนี้ เริ่มต้นด้วย "เล่าเรื่อง ตาดูดาวเท้าติดดิน" เรียงลำดับตั้งแต่ ตอนแรก ถึง ตอนปัจจุบัน ..ท้ายเพลย์ลิสท์เป็นคลิป "เมื่อศาลรัฐธรรมนูญกระทำขัดรัฐธรรมนูญ : จะทำอย่างไร?" วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมสุโกศล (สยามซิตี้เดิม) คลิปนี้..วิทยากร รศ.ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แสดงความคิดเห็นเริ่มนาที 0:14:24
คลิกที่นี่ ดูบนyoutube...
หรือคลิกที่นี่.. @ AsiaUpdate "เล่าเรื่อง ตาดูดาวเท้าติดดิน"

คลิกที่นี่ ดูบนyoutube...

คลิกที่นี่ ดูบนyoutube...

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

72> ทำไม? ทำไม?? ทำไม????????????

ลืมกันหรือยัง...เมื่อ"กบฏ"ออกกฎหมายอภัยโทษให้ตัวเอง

หลัง 19 กันยายน 2549 สิ่งแรกที่ คปค. ประกาศคือ ให้ยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเสีย

แล้วใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราว มาตราที่สำคัญอย่างยิ่งคือ มาตรา 36 และ มาตรา 37

ในสถานการณ์ปัจจุบันขอยกแค่ มาตรา37 มาให้เปรียบเทียบ

"มาตรา 37 บรรดาการกระทำทั้งหลายซึ่งได้กระทำเนื่องในการยึด และควบคุมอำนาจการปกครองแผ่นดิน เมื่อวันที่ 19 กันยายน พุทธศักราช 2549 ของหัวหน้า และคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมตลอดทั้งการกระทำของบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำดังกล่าวหรือของผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหรือคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันได้กระทำไปเพื่อการดังกล่าวข้างต้นนั้น

การกระทำดังกล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่ว่าเป็นการกระทำเพื่อให้มีผลบังคับในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ รวมทั้งการลงโทษและการกระทำอันเป็นการบริหารราชการอย่างอื่น ไม่ว่ากระทำในฐานะตัวการ ผู้สนับสนุน ผู้ใช้ให้กระทำหรือผู้ถูกใช้ให้กระทำ และไม่ว่ากระทำในวันที่กล่าวนั้นหรือก่อน หรือหลังวันที่กล่าวนั้น หากการกระทำนั้นผิดต่อกฎหมาย ให้ผู้กระทำพ้นจากความผิด และความรับผิดโดยสิ้นเชิง"

* * * * *

อ่านกี่ครั้งกี่ครั้งผมก็อดสำลักความอยุติธรรมไม่ได้ เสมือนใครสักคนอัดกรวดทรายยัดลงลำคอทุกที

จริงๆแล้ว มาตรานี้เปรียบดั่งคำสารภาพผิดดีๆนี่เอง

ไหนอ้างว่าต้องทำเพื่อแก้ไขบ้านเมืองให้พ้นจากภัยพิบัติ เมื่อทำความดีแล้วจะผิดได้อย่างไร

แล้วใยจึ่งออกกฎหมายอภัยโทษให้ตนเอง?????

วิถีชน prachatalk.com 17พ.ย.2554

* * * * *

เขาเอามายัดไว้ใน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เรียบร้อยแล้วครับ ไม่ใช่แค่ประกาศ คปค.อย่างเดียว โดยยกเอา ฉบับชั่วคราว มารับรองถาวรจนถึงวันนี้

มาตรา 309 บรรดาการใดๆที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 ว่าเป็นการชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการกระทำที่เกี่ยวเนื่องกับกรณีดังกล่าวไม่ว่าก่อนหรือหลังวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ให้ถือว่าการนั้นและการกระทำนั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
มีชัย ฤชุพันธุ์

@ 4 ข้อเสนอนิติราษฎร์ "ลบล้างผลพวงรัฐประหาร 19 กันยา"
@ 027 Pictures...Bangkok Underwater 26 October 2011
@ 029 ชมภาพชุด! นายกฯปูลงเรือเยี่ยมประชาชนเขตดอนเมืองที่ถูกน้ำท่วมขัง...และภาพสวยๆจากสื่อมะกัน
@ 06 ทหารลูกผู้ชายจริง มีหรือไม่? นายกฯปู..จะเรียกตัวมาใช้งานได้ถูก..คน
@ 07 อ.จูงลา จะล่ารายชื่อไล่นายกฯปู ถาม ปชช. 16 ล้านเสียง หรือยัง???
@ ด้วยความเคารพ...ผมรู้สึกว่าพวกกระบวนการโป้งๆชึ่ง มันอยากให้กรุงเทพฯวิบัติจากน้ำท่วม
@ ชมภาพสวยๆทั้ง 3 ชุด บาหลี-ต้อนรับฮิลลารี-บันคีมูนที่ทำเนียบฯ
@ 08 เห็นด้วยไหม ว่าความเป็นจริง ประเทศไทย เกิดปัญหา จากความไม่กล้า และกฎหมายปัญญาอ่อน
@ ภาพชุดนายกฯยิ่งลักษณ์เยี่ยมเยือน บรูไน, อินโดนีเซีย, กัมพูชา, ลาว, เมียนมาร์ ชุดที่1
@ ภาพชุดนายกฯยิ่งลักษณ์เยี่ยมเยือน เวียดนาม ชุดที่2
@ ภาพชุดนายกฯยิ่งลักษณ์เยี่ยมเยือน สิงคโปร์ ชุดที่3
@ ภาพชุดนายกฯยิ่งลักษณ์เยี่ยมเยือน อินเดีย ชุดที่4
@ ภาพชุดนายกฯยิ่งลักษณ์เยี่ยมเยือน ฟิลิปปินส์ ชุดที่5
@ ภาพชุดนายกฯยิ่งลักษณ์ร่วมประชุมที่สวิสเซอร์แลนด์ ชุดที่6
@ ภาพชุดนายกฯยิ่งลักษณ์เยี่ยมเยือน มาเลเซีย ชุดที่7
@ ภาพชุดนายกฯยิ่งลักษณ์เยี่ยมเยือนกองทัพไทย
@ ภาพชุดงานสโมสรสันนิบาต วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5ธ.ค.2554
@ "ดร.สุนัย" เอาจริง ยื่นเอกสาร "ศาลอาญาระหว่างประเทศ"
@ แจกปฏิทิน พ.ศ.2555 ครับ เชิญคลิกโหลดที่นี่...
@ "เจ้าอาวาสวัดดอนเมืองจำได้ นายกฯ "ด.ญ.ปู" ทะเลาะกับหมาแมว
@ ชมภาพชุด&Clip...งานแต่งน้องเอม12ธ.ค.54

คลิกที่ภาพ...เพื่อดูขนาดที่ใหญ่ขึ้น @ โหลดเก็บไว้ในcomเชิญคลิกที่นี่...

ทำไม? ทำไม?? ทำไม????????????
By: kaichon เว็บ IF

ทำไม? ศปภ.จึงไม่ดำเนินการกับ TPBS ที่นักข่าวโดยนำถุงยังชีพที่ ศปภ.บรรจุเองจากของบริจาคของประชาชนมาสวมรอยว่าเป็นถุงยังชีพที่ ศปภ.จัดซื้อว่ามีการทุจริตซึ่งส่อให้เห็นถึงเจตนาที่จะใส่ร้าย ศปภ.จนเกิดผลกระทบกับยอดบริจาคสิ่งของ เป็นผลกระทบต่อการทำงานของ ศปภ.โดยตรง และยังมีผลกระทบโดยอ้อมต่อผู้ประสบอุทกภัย

เพราะแทนที่คนจะเอาเงินมาบริจาคให้รัฐบาลเพื่อที่รัฐบาลจะได้นำเงินนั้นมาใช้ชดเชยให้กับผู้ประสบอุทกภัยไม่ต้องกู้เงินมาชดเชยหรือกู้ก็กู้น้อยลง กับไปบริจาคให้สื่อที่เต้าข่าวเรื่องการช่วยเหลือแบบละครน้ำเน่าจนมีเรตติ้งเหมือนดูบ้าน AF ทั้งๆที่แค่เอาเงินไปซื้อแค่ถุงยังชีพ เงินที่ได้รับไม่ได้นำมาช่วยเหลือประชาชนเลย ดูได้จากยอดเงินที่บริจาคกับยอดเงินที่ใช้ไปและยอดเงินที่เหลือ จะเห็นได้ว่าเหลือเงินมหาศาลเป็นร้อยร้อยล้านตั้งแต่ตอนที่อภิสิทธิ์เป็นนายกฯจนมันออกมาโวย

ผมว่าเรื่องนี้ไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่มันจะเก็บเงินเป็นร้อยๆล้านไว้ทำไมในธนาคาร ทำไม?มันไม่นำมามอบให้รัฐบาลเพื่อบริหารจัดการ ทำไม?สื่อรัฐบาลจึงไม่มีปัญญาทำสกู๊ปข่าวออกมาตอบโต้ และทำไม? ศปภ.ไม่ดำเนินการตามกฎหมายกับทีวีช่องนี้

แค่เรื่องเดียวพรรค ปชป.เปรตชอบเปรตก็ออกมายื่นไม่ไว้วางใจได้แล้ว ยังมีเรื่องส้วม เรื่องชาวบ้านบุกทำลาย big bag ที่เป็นข่าวบิดเบือนทั้งสิ้นแถมสื่อรัฐบาลยังนำมาเสนอแบบเดียวกันโดยไม่มีปัญญานำเสนอข่าวแบบแก้ไขข่าวให้ตรงกับความเป็นจริง

ถ้ารัฐบาลนี้ยังไม่มีปัญญาบริหารจัดการสื่อหรือหาทีมงานที่แข็งแกร่งมาต่อกรกับนักข่าวหรือสำนักข่าวอัปรีย์เหล่านี้ได้ ผมว่า ไม่เกินสิ้นปีรัฐบาลก็ไม่สามารถทนแรงเสียดทานชั่วๆเหล่านี้ได้หรอกครับ และคงต้องเป็นงานหนักของคนเสื้อแดงอีกที่จะต้องออกมาพลีชีพเพื่ออุดมการณ์อีกตามเคย

ขอเถิดครับอย่าปล่อยโอกาสให้แก่ศัตรูที่หาความเป็นคนไม่ได้อย่างสื่อสาระเลว ฝ่ายค้านสามาลย์และคนกรุงเทพฯที่มีสมองไว้เพืยงฟังข่าวแล้วเชื่อเลยโดยไม่มีการไตร่ตรองว่าจริงหรือไม่เพราะในสมองมีแต่หัวแม่ตีน จึงคิดอะไรไม่เป็น คิดเป็นอย่างเดียวกูสบายคนอื่นจะฉิบหายอย่างไรไม่ใช่เรื่องของกู

ถ้าจะต่อกรกับสื่อสถุนกับคนกรุงจังไรที่อาศัย facebook เพื่อทำลายรัฐบาล ไม่ใช่แค่เปลี่ยนคุณเฉย แต่ต้องเปลี่ยนกระทรวง ICT ด้วย จะต้องเอาคนที่มีความรู้เรื่อง ICT อย่างแตกฉานจริงๆ ไม่ใช่แค่เปิด com หรือ เปิด facebook เป็นก็มาเป็นรัฐมนตรีได้อย่างที่รัฐบาลชุดนี้ได้ทำ เพราะรัฐบาลต้องรู้ว่ากำลังสู้กับพวกที่มีความรู้แต่โง่เขลาเบาปัญญา เหมือนที่โบราณท่านกล่าวไว้ว่า สู้กับคนฉลาดยังดีกว่าสู้กับคนโง่ที่คิดว่าตัวเองฉลาดแถมแกมโกง

เปลี่ยนเถิดครับได้โปรด ผมไม่อยากให้พี่น้องเราต้องออกไปสู้รบกับความสาระเลวของพวกระยำพวกนี้อีก อย่าปล่อยโอกาสให้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์เลยนะครับ ถ้ารัฐบาลสู้แล้วไม่ชนะผมยินดีออกมาต่อสู้เพื่ออุดมการณ์อีกครั้ง แต่ขอให้รัฐบาลได้สู้ก่อนอย่าปล่อยให้เป็นไปตามเวรตามกรรมเลย


สื่ออย่างช่อง 3 วันนี้ ผมว่าเดินมาผิดทางเรื่องการทำเรทติ้งข่าว...
By: โบกกรัก เว็บ PANTIP.COM

ทุกวันนี้ ดูสื่อช่อง 3 ที่สามารถทำเรทติ้งด้วยวิธีการ Reality ข่าว เพื่อให้ออก เป็นแบบ Drama เพื่อหวังชิงคนดูจากช่องอื่นๆ มันจะเป็นฆ่าตัวตายทางอ้อมหรือไม่

การเจาะไปยัง คนๆใด คนหนึ่ง เพื่อให้ คนดูข่าว อินกับข่าวในลักษณะ Drama ให้ประชาชนเกิดความสงสารคนในข่าวที่นำเสนอ มันเป็นเรื่องที่ดี แต่มันเป็นลักษณะข่าวในแบบ Micro ซึ่งเป็นการผิดวิสัยในการนำเสนอ เพราะ เป็นการทำให้คนดูข่าวเข้าใจอะไรแบบ ผิดๆ แทนที่จะเป็นการเสนอข่าวในภาพรวม หรือ Macro

การนำเสนอข่าวเป็นแบบเพียงแค่ จุดเล็กๆ จุดเดียวเพื่อเสนอสังคม เป็นสิ่งที่ดี แต่มันก็อาจจะเป็นข่าวที่เป็นในทางตรงกันข้ามกับคนในสังคมโดยรวม

การเสนอข่าว นาย "ก" เดือดร้อน นอนจมน้ำ รับประกันว่าได้เรทติ้ง การตาม นาย "ก" ไปรื้อ บิ๊กแบ๊ค เพราะความเดือดร้อน ยิ่งทำให้เรทติ้งพุ่งเป็นพลุ อาจจะทำให้คนที่อยู่ใต้เขื่อนเกิดความสงสัยเรื่องการเสนอข่าวด้านเดียวได้หรือไม่ เพราะ ล้างบ้านเสร็จไปได้วันเดียว พอเปิดบิ๊คแบ๊ค น้ำท่วมบ้านอีก

ผมเอง เพิ่งจะเห็น สื่ออย่างช่อง 3 นี่แหละ ที่รับบริจาคเงิน แล้วมีคนมาบริจาคที่เป็นเงินสด กว่า 300 ล้านบาท ไม่รวม อาหารสด ข้าวสาร อาหารแห้ง ที่ ช่อง 3 ไม่สามารถตีเป็นเงินได้ เงินเหล่านี้ใครจะเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่าย

ผมเห็นอุทกภัยเกิดขึ้นในอเมริกา หลาย ต่อ หลายครั้ง ไม่เห็น สื่อยักษ์ใหญ่อย่าง CNN หรือ ABC ออกมาเรี่ยไร เงินบริจาคจากประชาชน เพราะ ไม่ใช่หน้าที่สื่อ

กรณีเช่นนี้ หน้าที่หลักอย่าง CNN หรือ ABC มีเพียงสื่อให้ประชาชนรู้ช่องทางการบริจาคผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

เพราะ สื่อมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้จ่าย ไม่ได้มีหน้าที่ใช้จ่ายเงินบริจาคเสียเอง คนบริจาคก็ชอบบริจาคผ่านสื่อ เพราะ ได้หน้า ได้เห็นชื่อออกทีวี หรือ เพราะสะดวก ซึ่งอะไรก็แล้วแต่

ถ้ามีใครนำประเด็นเรื่องการตรวจสอบการใช้จ่ายของช่อง 3 เรื่องการนำเงินบริจาคกว่า 300 ล้านบาทขึ้นมาแฉ วันนั้นแหละเราจะเห็นปลาตายน้ำตื้น!!


ละเมอว่ามีทักษิณ...
By: คอลัมน์ ชกไม่มีมุม วงค์ ตาวัน
ข่าวสดรายวัน ปีที่ 21 ฉบับที่ 7663 วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554


สรุปแล้ว พรรคการเมือง กลุ่มม็อบ ที่จุดชนวนต่อต้านอภัยโทษทักษิณ มีข้อมูลลึกล้ำแม่นยำมาจากไหนหรือจึงกล้าหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาจุดประเด็น ประกาศเคลื่อนไหวอึกทึกครึกโครม ทั้งที่ไม่มีมูลความจริง

สุดท้ายก็ถอยไปอย่างเงียบๆ จ๋อยๆ

ทั้งที่โดยข้อเท็จจริงไม่มีอะไรบ่งชี้เลยแม้แต่น้อย

หรือว่าทั้งชีวิตนี้มีอยู่เรื่องเดียว ที่พอจะทำให้ตัวเองมีลมหายใจอยู่ได้

นั่นคือ ต้องต่อต้านทักษิณ

รัฐบาลยิ่งลักษณ์มีหน้าที่ต้องดำเนินการพิจารณาร่าง พรฎ.พระราชทานอภัยโทษ ในวาระวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม

แล้ววาระแบบนี้ ไม่ว่ารัฐบาลไหนก็ต้องเป็นการพิจารณาลับ

ยังไม่ทันมีใครรู้ข้อเท็จจริงเลยแม้แต่น้อย

ก็หยิบชื่อทักษิณขึ้นมาด่า แล้วเคลื่อนไหวโจมตีรัฐบาลยิ่งลักษณ์สาดเสียเทเสีย

ในวาระมหามงคลทุกครั้งรัฐบาลก็ต้องทำหน้าที่นี้ โดยมีนักโทษในเรือนจำที่ประพฤติดีหลายหมื่นคนเฝ้ารอคอยความหวังอยู่

แต่จู่ๆ มีคนละเมอขึ้นมาว่า ต้องมีชื่อทักษิณ!?!

เพียงเท่านี้แหละก็แตกฮือ เหมือนเห็นผีกลางวันแสกๆ วิ่งพล่านกันไปทั่ว

ลงเอยก็จบๆกันไป เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏชัดว่าไม่มีทักษิณเกี่ยวข้องหรือได้ประโยชน์อย่างแน่นอน!

แต่ว่ากันว่า เพราะมีคนวางหมากไปไกล

หวังว่าจะใช้เรื่องนี้แหละล้มรัฐบาลยิ่งลักษณ์ให้ได้

คิดล้ม โดยไม่เกรงใจประชาชนกว่า 15 ล้านเสียงเพิ่งเลือกรัฐบาลนี้เข้ามาได้ไม่กี่เดือน!

ดูกันให้ลึกๆ บรรดากลุ่มคนที่ต่อต้านรัฐบาลนี้ ลึกๆ คือจิตใจฝักใฝ่เผด็จการเต็มตัวทั้งสิ้น

เพราะถ้าปล่อยให้ประชาชนคนส่วนใหญ่กำหนดรัฐบาลผ่านการเลือกตั้ง พวกนี้ไม่มีทางได้รัฐบาลที่ตนเองสามารถครอบงำชักใยได้

ไอ้ที่รูปหล่อพูดเก่ง อย่าหลงตัวเองนักเลย จริงๆแล้วเป็นแค่หุ่นเชิดชั้นดี กลุ่มอำนาจนอกระบบเลยชอบ

ขณะที่นายกฯ จากคะแนนเสียงประชาชนจริงๆ ไร้ประโยชน์ เพราะมือที่มองไม่เห็น ไม่อาจกำหนดได้

พวกนี้เลยคิดล้มรัฐบาลจากการเลือกตั้งอยู่ทุกลมหายใจ

คิดอะไรไม่ออกก็กุเรื่องทักษิณขึ้นมาไว้ก่อน ง่ายสุด!