PlayListนี้ เริ่มต้นด้วย "เล่าเรื่อง ตาดูดาวเท้าติดดิน" เรียงลำดับตั้งแต่ ตอนแรก ถึง ตอนปัจจุบัน ..ท้ายเพลย์ลิสท์เป็นคลิป "เมื่อศาลรัฐธรรมนูญกระทำขัดรัฐธรรมนูญ : จะทำอย่างไร?" วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมสุโกศล (สยามซิตี้เดิม) คลิปนี้..วิทยากร รศ.ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แสดงความคิดเห็นเริ่มนาที 0:14:24
คลิกที่นี่ ดูบนyoutube...
หรือคลิกที่นี่.. @ AsiaUpdate "เล่าเรื่อง ตาดูดาวเท้าติดดิน"

คลิกที่นี่ ดูบนyoutube...

คลิกที่นี่ ดูบนyoutube...

วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2555

107 'ประชามติ'เกมวัดใจผู้มีสิทธิ 46 ล้าน ต้องการ รธน.เผด็จการหรือประชาธิปไตย ???

@ เมื่อผมไปอเมริกาครั้งแรกเมื่อเดือน มกราคมปี 1972.....ผมมีเงินติดตัวไป $80.00... ตอนที่ 8...กลับไปทำงาน 2 job ใหม่ กลับเมืองไทยครั้งแรกหลังจากที่จากมาแล้วเกือบสิบปี เริ่มค้าขาย ชีวิตหักเหอีกครั้ง
@ ชีวิตหมอที่ไม่ได้ไปอเมริกา By: kimeng suk
@ สาเหตุที่มึงป่วย...เพราะ...โง่...
@ พิธีอภิเษกสมรสระหว่างเจ้าหญิงฮาจาห์ ฮาฟิซาห์ ซูรูรุล โบเกียะห์ พระธิดาสุลต่านบรูไน
@ ขอต้อนรับ นายกฯยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และคณะ สู่มหานครนิวยอร์ก คลิกที่นี่...
@ สิ่งที่ควรรู้ ก่อนเรียน Master of Business Administration (MBA)
@ มองโครงการรับจำนำข้าวในสายตาของชาวนาตัวจริง...
@ ภาพชุด..นายกฯปู ร่วมประชุม สุดยอด ACD กรอบความร่วมมือเอเชีย ที่คูเวตซิตี้
@ สดุดี..นโยบายบัตรทองประกันสุขภาพ 30 บาทรักษาทุกโรค
@ นายกฯปูตั้งใจบริหารงานประเทศให้เต็มกำลัง... เรื่องเห็บเหาไม่ต้องพะวง ..ประชาชนจัดการให้..
@ Obama' ประเด็นที่สื่อไทยเมิน & อัลบั้มโอบามาเยือนไทย 18พ.ย.55
@ แผนชั่วๆ สร้างความรำคาญให้ต่างชาติ เลิกซื้อข้าวไทย!
@ ปลื้มปีตี"ในหลวง"เสด็จออก ณ สีหบัญชร เปล่งเสียง"ทรงพระเจริญ"กึกก้อง
@ คุณอภิสิทธิ์ครับ ผมเคยบอกแล้วไงครับ ไม่พูดดีกว่านะครับ
@ หึหึ.. ทำไม ????? มาร์คบอกว่า แก้รัฐธรรมนูญ เพื่อคนๆเดียว
@ อย่า"ฟูมฟาย"ให้เพื่อนๆ"เสียขวัญ" ... อย่า"กดดัน"จนคนทำงานต้อง"เสียกำลังใจ"
@ อ่านบทสัมภาษณ์นี้แล้ว เห็นได้ชัดเลยครับว่า... นายกรัฐมนตรีที่ชื่อ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นี่ โง่มาก โง่มากจริงๆ ครับ
@ เฉียบ!! นายกฯปูอยากให้ปี 2556 เป็นปีของการคิดบวก ...+
@ ภาพชุดพิเศษ...นายกฯปู รณรงค์"ประชามติ"
@ แด่..มนุษย์เงินเดือน "อันความรู้ รู้กระจ่างแต่อย่างเดียว แต่ให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผล"
@ ฮู้ยยยย...สติแตกกันไปหมดแย้วทั้งคนเล่นและกองเชียร์แนวร่วม
@ ผมไม่ได้แหล!!! แต่เรื่องดีๆอย่างนี้..clickดูเองเหอะ

คลิกที่ภาพ...เพื่อดูขนาดที่ใหญ่ขึ้น @ New!! แจกปฏิทินนายกฯปู พ.ศ.2556 คลิกที่นี่...


'ประชามติ'เกมวัดใจคนไทย 46 ล้าน ว่าต้องการ รธน.เผด็จการหรือประชาธิปไตย ???
By: นคร พจนวรพงษ์ อดีตผู้พิพากษาศาลยุติธรรม

ทำไมต้องแก้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ???

"มาตรา 37 [รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549] บรรดาการกระทำทั้งหลายซึ่งได้กระทำเนื่องในการยึด และควบคุมอำนาจการปกครองแผ่นดิน เมื่อวันที่ 19 กันยายน พุทธศักราช 2549 ของหัวหน้า และคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมตลอดทั้งการกระทำของบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำดังกล่าวหรือของผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหรือคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอันได้กระทำไปเพื่อการดังกล่าวข้างต้นนั้น

การกระทำดังกล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่ว่าเป็นการกระทำเพื่อให้มีผลบังคับในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ รวมทั้งการลงโทษและการกระทำอันเป็นการบริหารราชการอย่างอื่น ไม่ว่ากระทำในฐานะตัวการ ผู้สนับสนุน ผู้ใช้ให้กระทำหรือผู้ถูกใช้ให้กระทำ และไม่ว่ากระทำในวันที่กล่าวนั้นหรือก่อน หรือหลังวันที่กล่าวนั้น หากการกระทำนั้นผิดต่อกฎหมาย ให้ผู้กระทำพ้นจากความผิด และความรับผิดโดยสิ้นเชิง"

นั่นก็คือ "บทนิรโทษกรรม" ที่ คปค.หรือ คมช.ประกาศใช้เพื่อปกป้องการกระทำอันเป็นการละเมิดต่อกฎหมาย เนื่องจากการกระทำรัฐประหาร เพื่อให้คณะของตนไม่ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือไม่ต้องมีความผิด

มาตรานี้ เขาเอามายัดไว้ใน มาตรา 309 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เรียบร้อยแล้ว

"มาตรา 309 [รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550] บรรดาการใดๆที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 ว่าเป็นการชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการกระทำที่เกี่ยวเนื่องกับกรณีดังกล่าวไม่ว่าก่อนหรือหลังวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ให้ถือว่าการนั้นและการกระทำนั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้"

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 นี้ ประกาศใช้เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2550 จะเห็นได้ว่ามาตรา 309 อ้างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 ซึ่งมีบทนิรโทษกรรม ตามมาตรา 37 เป็นหลักคุ้มครองหรือนิรโทษกรรมไว้ทั้งหมด ไม่ว่าการกระทำนั้นจะเกิดก่อนหรือหลังวันที่ 24 สิงหาคม 2550 และจะคุ้มครองต่อไปตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2550 จนถึงปัจจุบันและจะคุ้มครองต่อไปในอนาคตจนชั่วกัลปาวสานอย่างไม่รู้จักจบสิ้น และยังคุ้มครองรวมไปถึงพรรคพวกผู้เกี่ยวข้องของ คปค.หรือ คมช. ซึ่งมีอีกอย่างกว้างขวางและมากมาย

ถ้ายกเลิกมาตรา 309 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ใครได้ใครเสีย โดยนำเอาหลักตรรกวิทยาว่าด้วยการคิดหาเหตุผลมาพิเคราะห์ว่า ใครคือผู้กระทำละเมิดต่อกฎหมาย ใครคือผู้ถูกกระทำและได้รับความเสียหาย ใครคือผู้ออกกฎหมายมาคุ้มครองผลของการทำละเมิดด้วยการนิรโทษตัวเอง ก็จะเห็นคำตอบได้ชัดเจนแล้ว

มีบุคคลสาธารณะที่ฝักใฝ่อำนาจเผด็จการ ซึ่งแฝงตัวอยู่ในสภาพของนักการเมือง นักการทหาร นักกฎหมายหรือนักวิชาการ รวมตลอดไปถึงนักเคลื่อนไหวไร้อุดมการณ์บางคน ต่างหลับหูหลับตาออกมาพูดว่าการเรียกร้องให้ยกเลิกมาตรา 309 ก็เพื่อประโยชน์ของคนบางคนหรือบางกลุ่มบางพวกเท่านั้น ถ้ายกเลิกมาตรา 309 แล้วประเทศชาติจะเสียหาย คำพูดที่พูดออกมาเช่นนี้สังคมพอจะรู้ว่าพวกเขาหมายถึงใครและมีจุดประสงค์อย่างไร

แล้วจะมีใครเสียหายบ้าง คำตอบง่ายๆ ก็พวกทำละเมิดก็คือพวกเขานั่นเอง การใช้กำลังยึดอำนาจการปกครองล้มล้างฉีกรัฐธรรมนูญทิ้ง มีความผิดฐานเป็นกบฏมีโทษถึงประหารชีวิต ซึ่งรวมทั้งตัวการ ผู้สนับสนุน ผู้ใช้ให้กระทำหรือผู้ถูกใช้ให้กระทำด้วย (ป.อ.มาตรา 113) และยังกระทำย่ำยีเข่นฆ่าประชาชนผู้มาชุมนุมเรียกร้องเรียกหาประชาธิปไตยอีก ซึ่งพวกเขาจะต้องมีความผิดอาญาฐานอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย และอายุความก็มากเสียด้วยส่วนใหญ่จะยาวนานถึง 20 ปี และยังจะถูกบังคับให้ชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่งด้วยอีกต่างหาก

การออกกฎหมายนิรโทษกรรมคุ้มครองในช่วงกระทำการยึดอำนาจ จนถึงสิ้นสุดการใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวก็น่าจะเพียงพอแล้ว (คุ้มครองต่อไปจนถึงปัจจุบันและจะคุ้มครองต่อไปในอนาคตจนชั่วกัลปาวสานอย่างไม่รู้จักจบสิ้น และยังคุ้มครองรวมไปถึงพรรคพวกผู้เกี่ยวข้องของ คปค.หรือ คมช. ซึ่งมีอีกอย่างกว้างขวางและมากมาย) ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ก็ยากที่จะฝืนใจยอมรับได้ เมื่อประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แล้ว การนิรโทษกรรมก็ควรจะสิ้นสุดลง

การใช้อำนาจเช่นนั้น ถ้าบริสุทธิ์ใจจริง ไม่มีอคติ ไม่มัวเมาในอำนาจ ไม่ลุแก่อำนาจ ไม่ก่อกรรมทำเข็ญ ไม่ไปทำละเมิดให้บุคคลอื่นใดหรือประเทศชาติเสียหาย ก็ไม่จำเป็นจะต้องมีมาตรา 309 มาคุ้มครอง (หรือคุ้มหัว...ขออภัย) อีกต่อไป


@ สนับสนุน'ทำประชามติ'ก่อนลงมติโหวตผ่านร่างแก้ไข รธน.วาระ3


@ ถ้ายกเลิก มาตรา 309 (บทนิรโทษกรรม) ของรัฐธรรมนูญ 2550 ใครได้ใครเสีย

รัฐธรรมนูญ ม.309 คือ "กล่องดวงใจ ของ คมช." เป็นมาตราที่ "คุ้มกะลาหัว" ให้ "คมช. และ ผู้รับใช้ คมช. ไม่เป็นกบฏ"

ถ้าเอามาตรานี้ออกไป ... สถานะของฝ่ายทักษิณ และ ฝ่ายอำมาตย์ที่อยู่เบื้องหลัง คมช. ก็จะเท่าเทียมกัน

ยกเลิก ม.309 ไปแล้ว ... ทักษิณก็ไม่ได้พ้นผิด ... แต่ คมช. และ ผู้รับใช้ จะเปลี่ยนสถานะเป็น "กบฏ" ได้ทันที ที่มีผู้นำเรื่องไปฟ้องศาล

คุณทักษิณแค่จะได้กลับมาสู่ขั้นตอนปรกติของศาล ต่อสู้ได้ในชั้นศาลปรกติ เหมือนที่มาร์คได้สิทธิ์ตอนนี้นั่นแหละ


คลิกที่ภาพ...เพื่อดูขนาดที่ใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพ...เพื่อดูขนาดที่ใหญ่ขึ้น หรือ save ภาพใหญ่เพื่อแจกจ่ายให้ทั่วถึงกัน

@ ถาม "คนเสื้อแดง" ????? ใจสู้หรือเปล่า.....
คลิกที่ภาพ...เพื่อดูขนาดที่ใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพ...เพื่อดูขนาดที่ใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพ...เพื่อดูขนาดที่ใหญ่ขึ้น

@ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๕๒

คลิกที่ภาพ...เพื่อดูขนาดที่ใหญ่ขึ้น


ศาลแพ่งสั่งกองทุนฟื้นฟูฯคืนเงินค่าที่ดินรัชดาฯ ให้คุณหญิงพจมาน 772 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี

24ก.ย.2553 ศาลแพ่งมีคำพิพากษาให้สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินย่านรัชดาภิเษกจำนวน 33 ไร่เศษ ระหว่างกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินกับคุณหญิงพจมาน ณ ป้อมเพชร อดีตภริยาของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นโมฆะตามคำร้องของพนักงานอัยการ หลังศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า นิติกรรมดังกล่าวเป็นโมฆะ จึงมีคำสั่งให้คุณหญิงพจมานคืนที่ดินดังกล่าวจำนวน 4 แปลง จำนวน 33 ไร่ให้แก่กองทุนฟื้นฟูฯ และให้กองทุนฟื้นฟูฯคืนเงินจำนวน 772 ล้าน พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีให้แก่คุณหญิงพจมานด้วย

7ต.ค.2553 ธปท.คืนเงินซื้อที่ดินรัชดาฯ 823 ล้านบาท ให้ 'คุณหญิงพจมาน' หลังปรึกษาอัยการบอกไม่คุ้มหากแพ้อุทธรณ์ ต้องจ่ายดอกเบี้ยวันละ 1 แสนบาท

นางทองอุไร ลิ้มปิติ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายจัดการกองทุน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะผู้จัดการกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เปิดเผยว่า

ธปท.ได้คืนเงินให้กับคุณหญิงพจมาน ณ ป้อมเพชร กรณีที่ดินรัชดาฯ เรียบร้อยแล้ว รวมเป็นเงินต้นบวกดอกเบี้ยจำนวน 823 ล้านบาท หลังได้รับคำตอบจากอัยการสูงสุด ว่าหากกองทุนฟื้นฟูฯยื่นอุทธรณ์ หากแพ้คดีต้องจ่ายค่าปรับสูงถึงวันละ 1 แสนบาทกรณีศาลแพ่งมีคำสั่งให้กองทุนฟื้นฟูฯคืนเงินซื้อที่ดินรัชดาฯ ให้คุณหญิงพจมาน


คดีที่ดินรัชดา คดีสะเทือนโลก

1. กฎหมาย ปปช. มาตรา 100 (1) บอกว่าห้ามนายกฯ และรัฐมนตรี เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ กฎหมายนี้มีมาเมื่อปี พ.ศ. 2542 กองทุนฟื้นฟูฯ เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาเป็นกรณีพิเศษ อยู่ในความดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ประกาศขายที่ดินโดยการประมูลในปี 2546 (ปี 2546 ธนาคารแห่งประเทศไทย และกองทุนฟื้นฟูฯ เป็นหน่วยงานอิสระ ไม่ได้เป็นหน่วยงานของรัฐ)

คุณหญิงพจมาน ชินวัตร ประมูลได้และชำระเงินเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม 2546 โดย พ.ต.ท.ทักษิณเซ็นชื่อรับรองในฐานะคู่สมรสของผู้ซื้อ ตามหลักการปกติของการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ทั่วไป

วันที่ 19 กันยายน 2549 พวกกบฏยึดอำนาจนายกฯทักษิณ

ปี 2550 พวกกบฏสั่งให้ สนช. แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานของรัฐ สภาทาสเผด็จการ แก้ไขสำเร็จเมื่อ พ.ศ. 2551 ห่างจากวันซื้อขายถึง 3 ปีเต็มๆ แล้วก็สั่งให้ลิ่วล้อคือ คตส. ทำเรื่องฟ้องว่านายกทักษิณ เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ เป็นการออกกฎหมายย้อนหลังเพื่อกำจัดคนๆเดียว โดยยอมให้บ้านเมืองย่อยยับ ปกติศาลทั่วโลกจะไม่ยอมรับการออกกฎหมายย้อนหลังเพื่อเอาผิด ต่อบุคคลใดๆ

แต่ ผู้พิพากษา 5 คน ของไทย ได้ยอมว่าทำได้ แต่อีก 4 ท่านบอกไม่ผิด เรื่องนี้ได้มีผู้พิพากษาอาวุโสคนหนึ่งออกมาขอโทษประชาชนทันที แต่ 5 คนนั้น เฉย

นั้นคือความเป็นไป ที่ทำให้คนเสื้อแดงขยายตัวมากขึ้น เพราะทนดูการปฏิบัติที่ไร้มาตรฐานของพวกเผด็จการ และสมุนอำมาตย์ ที่หน้าด้านหน้าทน กล้าทำทุกอย่างเพื่อทำลายล้างคนๆเดียว

2. คดีการซื้อขายนี้ ได้ถูกสั่งยกเลิก ให้ถือว่าการซื้อขายเป็นโมฆะ มีการคืนเงินค่าซื้อขายพร้อมดอกเบี้ย ให้คุณหญิงพจมานไปเป็นที่เรียบร้อย หากคำสั่งนี้มีผลก่อนที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของนักการเมือง จะพิพากษาเสร็จ ก็จะเสมือนว่าไม่มีการกระทำผิดใดๆเกิดขึ้น

โดยปกติ บทลงโทษที่มีต่อผู้ต้องคดีเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นผู้มีคุณูปการต่อบ้านเมืองมาก่อน และไม่เคยมีประวัติเคยถูกจำคุกมาก่อน ศาลจะสั่งให้มีเหตุให้บรรเทาโทษ หรือให้รอลงอาญาไว้ก่อน

"แต่กรณีของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร กลับถูกสั่งลงโทษทันที"

3. คดีดังกล่าวนี้ นานาชาติมองว่าเป็นคดีการกลั่นแกล้งทางการเมือง จึงไม่ถือว่าพ.ต.ท.ทักษิณ เป็นนักโทษร้ายแรง แต่ รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ กลับหลอกประชาชนคนไทยว่า ตำรวจสากลออกหมายแดงกับ พ.ต.ท.ทักษิณ ยังพยายามใช้ทุกวิถีทางที่จะไล่ล่า บีบบังคับให้นานาชาติไม่ให้อนุญาตออกวีซ่าให้นายกทักษิณเข้าประเทศ ทั้งยังจะให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน จนก่อความอึดอัดรำคาญแก่นานาชาติเป็นที่สั่นสะเทือนอารมณ์ไปทั่วโลกที่ พ.ต.ท.ทักษิณจะเดินทางไป ตลอดอายุของรัฐบาลอภิสิทธิ์ที่ผ่านมา

คนไทยต้องทนอับอายต่อมิตรประเทศ กับการกระทำของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ จนถึงวันประชาชนพิพากษาในวันที่ 3 ก.ค.2554 เลือกรัฐบาลใหม่นี่เอง

@ ความเป็นมาของ คดีสะเทือนโลก "ที่ดินรัชดา" ที่ทุกๆคนควรรู้!!!

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555

106 แถได้ใจจริงๆ... บทสัมภาษณ์ อภิสิทธิ์ ในรายการ BBC World News

@ เมื่อผมไปอเมริกาครั้งแรกเมื่อเดือน มกราคมปี 1972.....ผมมีเงินติดตัวไป $80.00... ตอนที่ 8...กลับไปทำงาน 2 job ใหม่ กลับเมืองไทยครั้งแรกหลังจากที่จากมาแล้วเกือบสิบปี เริ่มค้าขาย ชีวิตหักเหอีกครั้ง
@ ชีวิตหมอที่ไม่ได้ไปอเมริกา By: kimeng suk
@ สาเหตุที่มึงป่วย...เพราะ...โง่...
@ พิธีอภิเษกสมรสระหว่างเจ้าหญิงฮาจาห์ ฮาฟิซาห์ ซูรูรุล โบเกียะห์ พระธิดาสุลต่านบรูไน
@ ขอต้อนรับ นายกฯยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และคณะ สู่มหานครนิวยอร์ก คลิกที่นี่...
@ สิ่งที่ควรรู้ ก่อนเรียน Master of Business Administration (MBA)
@ มองโครงการรับจำนำข้าวในสายตาของชาวนาตัวจริง...
@ ภาพชุด..นายกฯปู ร่วมประชุม สุดยอด ACD กรอบความร่วมมือเอเชีย ที่คูเวตซิตี้
@ สดุดี..นโยบายบัตรทองประกันสุขภาพ 30 บาทรักษาทุกโรค
@ นายกฯปูตั้งใจบริหารงานประเทศให้เต็มกำลัง... เรื่องเห็บเหาไม่ต้องพะวง ..ประชาชนจัดการให้..
@ Obama' ประเด็นที่สื่อไทยเมิน & อัลบั้มโอบามาเยือนไทย 18พ.ย.55
@ แผนชั่วๆ สร้างความรำคาญให้ต่างชาติ เลิกซื้อข้าวไทย!
@ ปลื้มปีตี"ในหลวง"เสด็จออก ณ สีหบัญชร เปล่งเสียง"ทรงพระเจริญ"กึกก้อง
@ คุณอภิสิทธิ์ครับ ผมเคยบอกแล้วไงครับ ไม่พูดดีกว่านะครับ
@ หึหึ.. ทำไม ????? มาร์คบอกว่า แก้รัฐธรรมนูญ เพื่อคนๆเดียว

คลิกที่ภาพ...เพื่อดูขนาดที่ใหญ่ขึ้น @ New!! แจกปฏิทินนายกฯปู พ.ศ.2556 คลิกที่นี่...

FMR THAI PM ABHISIT VEJJAJIVA INTERVIEW ON BBC WORLD NEWS

จากในคลิป ที่นายอภิสิทธิ์ไปให้สัมภาษณ์ที่ BBC ในขณะที่นายอภิสิทธิ์กำลังอ้างว่า ทางทหารแค่ตั้งด่านเท่านั้น ไม่เคยบุกเข้าไปในพื้นที่ของคนเสื้อแดงเลย บนหน้าจอ แสดงภาพทหารใช้รถหุ้มเกราะบุกทะลายกำแพงไม้ไผ่ของคนเสื้อแดงที่แยกศาลาแดง พร้อมกับทหารยิ่งปืนใส่ไปทางผู้ชุมนุม......BBC พยายามบอกว่า อภิสิทธิ์โกหก ใช่ไหม? เพราะอภิสิทธิ์พูดอย่าง แต่ภาพแสดงอีกอย่าง ตรงกันข้ามกันเลย และในขณะที่นายอภิสิทธิ์ กำลังบอกว่า ทหารไม่เคยยิงปืนใส่ประชาชนเลย BBC ก็แสดงภาพทหารยิงปืนเอ็ม-16 ใส่ประชาชน


แถได้ใจจริงๆ... บทสัมภาษณ์ อภิสิทธิ์ ในรายการ BBC World News
ถอดความและเรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดยประชาไท

อภิสิทธิ์: ผมคิดว่าทุกคนรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น และเราก็เป็นฝ่ายตั้งกระบวนการยุติธรรมขึ้นมาเพื่อมาสอบสวนการตายของผู้ชุมนุม และนั่นก็นำมาสู่การรับผิดชอบ

มิชาล: ซึ่งนั่นก็รวมถึงตัวคุณด้วย เพราะคุณคือผู้ที่อยู่ในตำแหน่งขณะที่ประชาชน 90 คน เสียชีวิตจากการประท้วง

อภิสิทธิ์: ถูกต้องครับ เราได้ตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริง รวมถึงคณะตำรวจ และกลไกในกระบวนการยุติธรรมซึ่งต้องดำเนินการ แต่ว่าข้อกล่าวหาผมนั้นเกินเลยไป

มิชาล: ทำไมข้อกล่าวหาจึงเกินเลยไป ในเมื่อคุณคือคนที่อยู่ในอำนาจขณะที่มีการใช้กำลังสลายพื้นที่การชุมนุม

อภิสิทธิ์: แต่ถ้าคุณจำได้ สถานการณ์ขณะนั้นคือมีประชาชนยึดพื้นที่ใจกลางเมือง และมีประชาชนที่ติดอาวุธ พวกเขามีการปาระเบิด และปาเข้าใส่ประชาชน เราไม่ได้แม้แต่เข้าไปสลายการชุมนุม แต่เราเพียงแค่ตั้งด่านตรวจเช็ค และก็มีการต่อสู้กันบนถนน และโชคร้ายที่มีประชาชนเสียชีวิต

มิชาล: แต่ว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ก็เสียชีวิตจากการยิงของทหาร

อภิสิทธิ์: ไม่ใช่แบบนั้น

มิชาล: แต่ฮิวแมนไรท์วอชท์ ได้ทำรายงานสืบสวนสอบสวนอย่างละเอียดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2553 และรายงานก็ระบุว่าเกือบทุกคนที่ตายนั้นถูกทหารยิง

อภิสิทธิ์: รายงานที่ละเอียดที่สุดนั้นทำโดย คอป. และมีราว 20 กรณีที่ผู้เสียชีวิตเกิดจากการกระทำของฝ่ายผู้ประท้วง ซึ่งมีอาวุธ

มิชาล: แต่นั่นคือจำนวนน้อย เรากำลังพูดถึงความตาย 90 กรณี คุณควรจะยอมรับว่าการตายส่วนใหญ่นั้นเกิดจากกองทัพไม่ใช่หรือ?

อภิสิทธิ์: ไม่ครับ ไม่ เพราะว่า มีการไต่สวนการตายอยู่ราว 20 กรณี และเพียงแค่ 2 กรณีเท่านั้นที่มีการสรุปว่าเป็นการตายจากการถุกกระสุนปืนซึ่งใช้ในกองทัพ แต่คุณก็ควรจะต้องจำด้วยว่าผู้ชุมนุมได้ขโมยอาวุธจากกองทัพไป และในการจะกล่าวหาที่เจาะจงเช่นนี้ คุณต้องรู้เกี่ยวข้อหาที่ถูกแจ้งไว้เสียก่อน

มิชาล: แต่คุณก็ยอมรับใช่ไหมว่าคุณต้องรับผิดชอบต่อการตายในบางกรณี คุณยอมรับไหม?

อภิสิทธิ์: ไม่ครับ การแจ้งข้อหาต่อผมในขณะนี้ คือการเสียชีวิตของคนที่ไม่ได้เข้าร่วมชุมนุมเลยด้วยซ้ำ (คดีของนายพัน คำกอง) แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ มีรถตู้คันหนึ่งพยายามฝ่าแนวกั้นของทหาร จากนั้นจึงมีการยิงขึ้น คนนั้นเพียงแต่ออกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็โชคร้ายที่เขาโดนเข้า (got caught)

มิชาล: อันนี้เป็นคดีแรกที่มีการสรุปว่า....

อภิสิทธิ์: ใช่ แต่ถ้าจะพูดว่ารัฐบาลเป็นผู้สั่งทหารให้ฆ่าประชาชนก็ไม่ได้ตรงตามสิ่งที่เกิดขึ้นทีเดียว

มิชาล: แต่คุณอนุมัติให้ใช้กระสุนจริง

อภิสิทธิ์: เราอนุมัติให้ใช้กระสุนจริง

มิชาล: คุณเสียใจต่อการตัดสินใจดังกล่าวหรือไม่

อภิสิทธิ์: แต่ถ้าอย่างนั้นคุณจะสู้กับกลุ่มคนที่ติดอาวุธได้ยังไงล่ะ

มิชาล: ฉะนั้นคุณก็ไม่เสียใจต่อการใช้กระสุนจริง?

อภิสิทธิ์: ผมเสียใจที่มีผู้เสียชีวิต แต่ก็มีคำสั่งก็ชัดเจนว่าพวกเขาควรใช้กระสุนจริงอย่างไรภายใต้สถานการณ์แบบไหน คำสั่งซึ่งออกโดยรองนายกรัฐมนตรี (สุเทพ เทือกสุบรรณ) นั้น ประการแรกเพื่อป้องกันตัวเอง เพื่อป้องกันการเสียชีวิตของประชาชนคนอื่น และพวกเขาต้องใช้อย่างระมัดระวังสูงสุด และถ้ามีความเป็นไปได้ที่จะต้องใช้อาวุธต่อคนเหล่านี้ที่บางครั้งก็ปะปนอยู่กับฝูงชน ... พวกเขาก็ควรหลีกเลี่ยง และถ้าการใช้คำสั่งนี้แปลว่าพวกเราสั่งให้มีการฆ่าคน ผมคิดว่าไม่แฟร์

มิชาล: โอเค คุณ...

อภิสิทธิ์: ขอให้ผมพูดนะครับ ผมได้เข้าร่วมการประชุมหลายครั้งทั่วโลก กรณีการประชุมกลุ่มประเทศ G-20 ก็มีบางคนเสียชีวิตเพราะเจ้าหน้าที่พยายามปฏิบัติหน้าที่ของตน และต้องมีการไต่สวนการตาย เพื่อพิสูจน์ว่าเป็นการตายที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ แต่ไม่มีที่ไหนที่นายกรัฐมนตรีจะต้องมารับผิดชอบกับปฏิบัติการใดๆ ก็ตาม

มิชาล: แต่ท่านนายกฯ คะ นี่คือเหตุการณ์รุนแรงทางการเมืองที่เลวร้ายที่สุดที่ประเทศของคุณได้พบในช่วงหลายสิบปีมานี้ เรื่องที่เรากำลังพูดกันมันค่อนข้างใหญ่ และนี่เป็นปัญหาในยุคที่คุณอยู่ในอำนาจ

อภิสิทธิ์: เพราะนี่เป็นครั้งแรกที่เรามีการประท้วงโดยมีประชาชนที่มีอาวุธเข้าร่วม หากนี่เป็นการประท้วงโดยสันติ ภายใต้รัฐธรรมนูญ และถูกกฎหมาย สิ่งเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้น ถ้าพวกเขาไม่มีชายชุดดำ ซึ่งมีอาวุธ ยิงตำรวจ ยิงประชาชน ยิงทหาร ก็จะไม่มีการสูญเสียเกิดขึ้น

มิชาล: คุณรู้สึกอย่างไร ที่กรณีเหล่านี้กำลังจะกำหนดความทรงจำเกี่ยวกับช่วงที่คุณดำรงตำแหน่ง และคิดว่าผู้คนจะจดจำคุณในช่วงเวลาที่อยู่ในอำนาจอย่างไร

อภิสิทธิ์: ผมไม่คิดว่าเป็นปัญหาอะไรนะครับ ผมคิดว่าประชาชนรู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้นในปี 2552 และ 2553 และสิ่งที่แตกต่างก็คือ ในฐานะรัฐบาล ซึ่งชุดก่อนเคยมีเหตุการณ์รุนแรงหลายครั้ง แต่เราเป็นรัฐบาลแรกที่อนุญาตให้ตำรวจ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และสำนักงานอัยการสูงสุด และศาลทำงานในเรื่องนี้ และผมยอมรับไม่ว่าคำตัดสินจะออกมาอย่างไร แม้แต่จะเป็นคำตัดสินประหาร ผมก็จะยอมรับ และผมก็ขอให้อดีตนายกรัฐมนตรีและสมาชิกในรัฐบาลชุดนี้ให้พวกเขาปฏิบัติตามเช่นเดียวกัน เพราะพวกเขาก็มักจะหาทางออกกฎหมายนิรโทษกรรมพวกเขาเองเสมอ ทั้งหมดเป็นสิ่งที่ผมไม่เคยทำมาก่อน ผมยินดีจะถูกฟ้องร้อง ผมจะต่อสู้ ผมจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ในศาล และไม่ว่าเหตุผลใดก็ตามที่มีคำพิพากษาว่าผมผิด ผมก็จะยอมรับมัน

@ เจอของจริงแกล้งเฉไฉ เฮ้อ!! แถแบบนี้...ผมบายดีกว่า กลัวติดเชื้อ"โรคกลัวความจริง"

3 คลิป ยืนยันทหารฆ่าคุณวสันต์ ภู่ทอง 10 เมษายน 2553 ความจริงวันนี้

Comment...

"..ที่มาร์คแย้งพูดเพื่อตัดบทการถามของนักข่าว เพราะมาร์คมันรู้ตัวครับว่าถ้าปล่อยให้ถาม ตายแน่ๆ เลยตัดบทให้พูดให้มากที่สุดให้เวลารายการหมดไป.."

"..ทุกท่านช่วยย้อนเวลาไปในช่วงนั้นด้วย... ขณะเกิดเหตุคนไทยได้รับรู้ และเห็นเฉพาะที่รัฐฯได้อนุญาตให้ออกอากาศได้เท่านั้น นอกจากคนที่'เชี่ยวชาญ'เรื่องการทะลุ ทะลวง ทางไซเบอร์เท่านั้น จะได้รู้เห็น ความเป็นไปของข่าวบ้านเราในสายตาสื่อนอก จำได้ไหม ที่มีการไล่บล็อก กี่เว็บไซต์ คนอยู่นอกประเทศ เขารู้ เขาเห็น และที่สำคัญ มาร์คคงลืมจุดนี้ไป จึง'ออกทะเล'ปานนั้น.."

"..คนสัมภาษณ์คงยังงงไม่หาย ที่คำตอบไม่ตรงคำถามตลอด มีการพาลากไปเรื่องอื่นอีกด้วย...เพลียเลย.."

"..นักข่าวไม่เคยถามได้จบสักคำถาม มาร์คแทรกขึ้นมาทุกครั้งเลย คงกลัวว่าถ้าปล่อยให้ถามให้จบ แกจะตอบไม่ได้น่ะ.."

"..เถียงไม่ตกฟาก ไม่เคยรอให้เขาถามจบประโยค ตั้งหน้าตั้งตามาแก้ตัวอย่างเดียว เหมือนเด็กทำผิด แล้วรีบลนลานแก้ตัว.."

"..เราเห็นแล้วว่า คนพูดเก่งเขาพูดอย่างไร ..แถไปไกลแค่ไหน.."

"..การอนุมัติให้ใช้กระสุนจริง ก็คือการอนุมัติให้ฆ่าประชาชน.. ในวิจารณญาณของผู้นำ การอนุมัติใช้กระสุนจริง ย่อมเล็งเห็นผลถึงการสังหาร หรือพูดภาษาชาวบ้านก็คือการอนุมัติให้ฆ่าได้นั่นเอง.. จะใช้คำเลี่ยงบาลีอย่างไร แต่ผลของการสั่งการนั้น มีประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่มาชุมนุมเสียชีวิตและบาดเจ็บนับพันๆคน จะหนีความรับผิดชอบไปไม่ได้หรอก.."

"..อ้างว่า ประชาชนผู้ชุมนุมมีอาวุธ แต่ความเป็นจริง คนที่ถูกยิงคือคนที่มาชุมนุมที่ปราศจากอาวุธ ผู้หญิงในเขตอภัยทาน.. อีกหน่อย ส่งคนติดอาวุธปนเข้าไป แล้วก็สั่งสังหารหมู่.. เนียนๆกันไป.."

"..ควรตรวจสอบจิตสำนึก วิจารญาณ และวุฒิภาวะของผู้นำของชายคนนี้ให้ดี ดูให้ดีๆจะเห็นว่ามีพฤติกรรม อำมหิต จิตใจอาฆาต เครียดแค้น เป็นอันตรายอย่างยิ่ง.."

"..สู้กันซึ่งหน้า ไล่ยิงกันตรงหน้า อย่างน้อยยังรู้ว่า ใครยิง แต่นี่มันเอา พลซุ่มยิง ยิงประชาชน ตายอย่างไม่รู้ตัว แต่ละนัด หัวเจาะ สมองกระจาย อำมหิตผิดมนุษย์จริงๆ ไม่น่าเป็นผู้นำบริหารประเทศเลย สั่งฆ่าประชาชนตนเอง.."

"..คำพูดนี้ 'คำสั่งซึ่งออกโดยรองนายกรัฐมนตรี (สุเทพ เทือกสุบรรณ) นั้น......" ช่วยตอกย้ำชาวโลกว่า มาร์คไม่เกี่ยวนะ แค่มาร์คมาเถียงแทนให้รองสุเทพเท่านั้น ความหมายฉบับเต็มๆคือ "รองสุเทพเป็นคนสั่ง ทหารเป็นคนใช้อาวุธ ถ้ารองสุเทพสั่งแล้ว ทหารใช้อาวุธ มีคนตายเกิดขึ้น มันก็ไม่แฟร์กับรองสุเทพ' ...มาร์คบ่ฮู้บ่หันนะเว้ยยย! ...รองสุเทพทั้งน๊านนนนน!!!.."

หึหึ เคยแต่บอกให้คนอื่นเขารับผิดชอบ แต่ดันไม่รู้ตัวว่า ตัวเองนั่นแหละเป็นคนแต่งตั้งรองสุเทพให้เป็น ผอ.ศอฉ.

คลิกที่ภาพ...เพื่อดูขนาดที่ใหญ่ขึ้น

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

105 ความผิดพลาดของ ปชป. ที่หวังเล่นงาน นายกฯปู

@ เมื่อผมไปอเมริกาครั้งแรกเมื่อเดือน มกราคมปี 1972.....ผมมีเงินติดตัวไป $80.00... ตอนที่ 8...กลับไปทำงาน 2 job ใหม่ กลับเมืองไทยครั้งแรกหลังจากที่จากมาแล้วเกือบสิบปี เริ่มค้าขาย ชีวิตหักเหอีกครั้ง
@ ชีวิตหมอที่ไม่ได้ไปอเมริกา By: kimeng suk
@ สาเหตุที่มึงป่วย...เพราะ...โง่...
@ พิธีอภิเษกสมรสระหว่างเจ้าหญิงฮาจาห์ ฮาฟิซาห์ ซูรูรุล โบเกียะห์ พระธิดาสุลต่านบรูไน
@ ขอต้อนรับ นายกฯยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และคณะ สู่มหานครนิวยอร์ก คลิกที่นี่...
@ มาร์คครับ หยุดเถิดครับ อย่าออกมาพูดเรื่องจริยธรรมให้มากกว่านี้เลยครับ
@ สิ่งที่ควรรู้ ก่อนเรียน Master of Business Administration (MBA)
@ มองโครงการรับจำนำข้าวในสายตาของชาวนาตัวจริง...
@ ภาพชุด..นายกฯปู ร่วมประชุม สุดยอด ACD กรอบความร่วมมือเอเชีย ที่คูเวตซิตี้
@ สดุดี..นโยบายบัตรทองประกันสุขภาพ 30 บาทรักษาทุกโรค
@ นายกฯปูตั้งใจบริหารงานประเทศให้เต็มกำลัง... เรื่องเห็บเหาไม่ต้องพะวง ..ประชาชนจัดการให้..
@ นานาคอมเม้นท์ ถึง..คุณจตุพร พรหมพันธุ์
@ 6 ปีแล้วหรือ...คนไทยได้อะไร ???? ใครสั่งฆ่า? ... วางระเบิดเครื่องบินทักษิณ 3 มีนาคม 2544
@ Obama' ประเด็นที่สื่อไทยเมิน & อัลบั้มโอบามาเยือนไทย 18พ.ย.55
@ ถ่ายทอดสด... วิทยุรัฐสภา & โทรทัศน์รัฐสภา
@ แผนชั่วๆ สร้างความรำคาญให้ต่างชาติ เลิกซื้อข้าวไทย!
@ ปลื้มปีตี"ในหลวง"เสด็จออก ณ สีหบัญชร เปล่งเสียง"ทรงพระเจริญ"กึกก้อง
@ คุณอภิสิทธิ์ครับ ผมเคยบอกแล้วไงครับ ไม่พูดดีกว่านะครับ

คลิกที่ภาพ...เพื่อดูขนาดที่ใหญ่ขึ้น @ โหลดเก็บไว้ในcomเชิญคลิกที่นี่...

สู้..สู้..ครับ ท่านนายกฯปู.......

คลิกที่ภาพ...เพื่อดูขนาดที่ใหญ่ขึ้น


ความผิดพลาดของ ปชป. ที่หวังเล่นงาน นายกฯปู
By: ตาหนู เว็บ pantip

เพราะการที่นายกฯปู เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรก ไม่ตอบโต้ใคร ทำแต่งาน

เพราะการที่นายกฯปู มีพี่ชายเป็นนายกฯทักษิณ

เพราะการที่นายกฯปู เป็นหัวหน้ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง

เพราะการที่นายกฯปู เพิ่งรับรองการมาเยือนของชาติผู้นำ

เพราะการที่นายกฯปู อยู่พรรคเพื่อไทยมีจำนวน ส.ส. มากสุด

เพราะการที่นายกฯปู มีทหาร ตำรวจ และข้าราชการ ปกป้อง

การชุมนุมประท้วงของเสธ.อ้าย จึงไม่ประสพผลสำเร็จ นั่นคือส่วนหนึ่ง และมีคนเสื้อแดงคอยเป็นกำแพงเหล็กสนับสนุนอยู่

นายกฯปูจึงมีผู้ให้การสนับสนุนมากกว่าฝ่ายค้านหลายเท่านัก

วันนี้จึงเห็นว่ามีโพลหลายสำนักที่ออกมาไปในทางดีต่อนายกฯปูทุกประเด็น

การที่ฝ่ายค้านเล่นงานนายกฯปู จึงเป็นแรงสะท้อนกลับไปสู่ฝ่ายค้านเอง เรียกว่า ประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าไม่เป็น

นายกฯปูมีข้อดีมากกว่าข้อเสียที่จะขุดคุ้ย โดยเฉพาะเรื่องส่วนตัว หากเปิดประเด็นเมื่อไหร่ ผลเสียจะตกอยู่ฝ่าย ปชป. เพราะมันเกินกว่าเหตุ คนไม่ย่อมรับการอภิปรายรูปแบบนี้

จนเวลานี้การอภิปรายแบบขาดเหตุผล ก็ยังไม่ยอมเลิกรา

นี่กระมังที่ ปชป. ยังไม่รู้ว่าเหตุใดจึงแพ้การเลือกตั้ง

การที่ ปชป. เล่นงานคนที่เขามีเครดิต มีความเชื่อถืออย่างนายกฯปู หวังว่านี่คือเป้าหมายสูงสุด หวังเพียงอยากให้ตอบโต้ เหมือนการดีเบตที่ ปชป. ต้องการ เพราะคิดว่านายกฯปูพูดไม่เก่ง

- - - - - - - - - -

"การกล่าวหาว่าดิฉันลอยตัวอยู่เหนือปัญหานั้น ต้องปฏิเสธว่าข้อกล่าวหานี้ไม่เป็นความจริง เพราะคำว่า "ลอยตัว" นั้น แตกต่างจากคำว่า "ไม่รับผิดชอบ" ซึ่งเราได้ทำงานร่วมกันในคณะรัฐมนตรี (ครม.) ทำงานเป็นทีมเวิร์ค ภายใต้ พระราชบัญญัติการบริหารราชการแผ่นดิน"

- - - - - - - - - -

"แน่นอนว่าถ้าประชานชนมีความสุข รัฐบาลก็มีความสุขค่ะ นั่นคือความกินดีอยู่ดีของประชาชน คำถามที่ว่าประเทศไทยเสียแชมป์ส่งออกข้าวหรือเปล่า...เราส่งออกเป็นที่สามของโลก แต่มูลค่าเราเป็นที่หนึ่งค่ะ ในฐานะคนไทย ดิฉันอยากเห็นจำนวนเงินมากกว่าจำนวนตัน"

- - - - - - - - - -

"สำหรับเรื่องภาวะผู้นำที่ได้อภิปรายไปนั้น คำว่าภาวะผู้นำ อยู่ที่คนตีความ สำหรับดิฉัน ภาวะของผู้นำอยู่ที่ผลของงานและประชาชนเป็นผู้ตัดสินค่ะ"

- - - - - - - - - -

"การทำงานการเมืองนั้นดิฉันอยากเห็นการเมืองหรือการเลือกตั้งนั้นเหมือนเกมกีฬา ที่มีกติกา มีแพ้ มีชนะ และมีจบค่ะ"

- - - - - - - - - -

ถือว่า ปชป. ผิดพลาดแล้ว เพราะเมื่อนายกฯปูพูดตอบโต้เพียงไม่กี่คำ มันก็แก้ข้อต่างของ ปชป. ได้ทั้งหมดแล้ว มีแต่เนื้อ ไม่ต้องมีน้ำ อย่างที่ ปชป. ถนัด คือ ดีแต่พูด

คลิกที่ภาพ...เพื่อดูขนาดที่ใหญ่ขึ้น


สรุปผลการประชุมสภาฯลงมติไว้วางใจ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกฯ ได้รับคะแนนเสียงไว้วางใจ 308 ต่อ 159 งดออกเสียง 4 ไม่ลงมติ 9 ผู้เข้าร่วมประชุม 480

มติไว้วางใจ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกฯ ได้รับคะแนนเสียงไว้วางใจ 287 ต่อ 157 เสียง งดออกเสียง 25 ไม่ลงมติ 11 ผู้เข้าร่วมประชุม 480

มติไว้วางใจ พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัต รมว.กลาโหม ได้รับคะแนนเสียงไว้วางใจ 284 ต่อ 160 เสียง งดออกเสียง 25 ไม่ลงมติ 11 ผู้เข้าร่วมประชุม 480

มติไว้วางใจ พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก รมช.มหาดไทย ได้รับคะแนนเสียงไว้วางใจ 284 ต่อ 182 งดออกเสียง 5 ไม่ลงมติ 10 ผู้เข้าร่วมประชุม 481

?????

คลิปนี้มันส์ ตอบโต้ฝ่ายค้าน 25-11-2555

ดูคลิปเต็มที่นี่...

วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

104 ทักษิณคิดแต่เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน...เพื่อประเทศและประชาชน

@ เมื่อผมไปอเมริกาครั้งแรกเมื่อเดือน มกราคมปี 1972.....ผมมีเงินติดตัวไป $80.00... ตอนที่ 8...กลับไปทำงาน 2 job ใหม่ กลับเมืองไทยครั้งแรกหลังจากที่จากมาแล้วเกือบสิบปี เริ่มค้าขาย ชีวิตหักเหอีกครั้ง
@ ชีวิตหมอที่ไม่ได้ไปอเมริกา By: kimeng suk
@ สาเหตุที่มึงป่วย...เพราะ...โง่...
@ ข้อเท็จจริงเรื่องน้ำท่วมสุโขทัย จากคนสุโขทัยตัวจริง & มติชนสัมภาษณ์"หม่อมเต่านา"
@ โอ้กรุงเทพเมืองฟ้าอมร สมเป็นนครมหานที...
@ อยากจะบอกคน กทม. ฝั่งตะวันออก ว่า รัฐบาลเขาเตรียมยังไง เรื่องน้ำ พร้อมภาพประกอบ
@ พิธีอภิเษกสมรสระหว่างเจ้าหญิงฮาจาห์ ฮาฟิซาห์ ซูรูรุล โบเกียะห์ พระธิดาสุลต่านบรูไน
@ ขอต้อนรับ นายกฯยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และคณะ สู่มหานครนิวยอร์ก คลิกที่นี่...
@ มาร์คครับ หยุดเถิดครับ อย่าออกมาพูดเรื่องจริยธรรมให้มากกว่านี้เลยครับ
@ สิ่งที่ควรรู้ ก่อนเรียน Master of Business Administration (MBA)
@ มองโครงการรับจำนำข้าวในสายตาของชาวนาตัวจริง...
@ ภาพชุด..นายกฯปู ร่วมประชุม สุดยอด ACD กรอบความร่วมมือเอเชีย ที่คูเวตซิตี้
@ สดุดี..นโยบายบัตรทองประกันสุขภาพ 30 บาทรักษาทุกโรค
@ นายกฯปูตั้งใจบริหารงานประเทศให้เต็มกำลัง... เรื่องเห็บเหาไม่ต้องพะวง ..ประชาชนจัดการให้..
@ นานาคอมเม้นท์ ถึง..คุณจตุพร พรหมพันธุ์
@ 6 ปีแล้วหรือ...คนไทยได้อะไร ???? ใครสั่งฆ่า? ... วางระเบิดเครื่องบินทักษิณ 3 มีนาคม 2544
@ Obama' ประเด็นที่สื่อไทยเมิน & อัลบั้มโอบามาเยือนไทย 18พ.ย.55
@ ถ่ายทอดสด... วิทยุรัฐสภา & โทรทัศน์รัฐสภา

คลิกที่ภาพ...เพื่อดูขนาดที่ใหญ่ขึ้น @ โหลดเก็บไว้ในcomเชิญคลิกที่นี่...


ทักษิณคิดแต่เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน...เพื่อประเทศและประชาชน
By: นางฟ้านะยะ

ทุกวันนี้ หลังจากฟังพวกที่เกลียดทักษิณออกมากล่าวหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนต่างๆที่เกี่ยวกับนโยบายของทักษิณแล้ว เมื่อหันมาคิดอีกที มันก็มีส่วนจริงเหมือนกัน

นโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค นอกจากจะมีประโยชน์ให้คนยากจนเข้าถึงการรักษาที่โรงพยาบาลได้ง่ายขึ้น ผลประโยชน์ที่ทับซ้อนคือทำให้คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น เพราะได้รับการรักษาแต่เนิ่นๆ

นโยบายกองทุนหมู่บ้าน นอกจากจะทำให้ชาวบ้านมีโอกาสทำธุรกิจส่วนตัวได้แล้ว ผลประโยชน์ทับซ้อนคือทำให้ดอกเบี้ยเงินกู้นอกระบบนั้นเหลือไม่ถึง 20%

นโยบายหวยบนดิน นอกจากจะทำให้สลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ขายเกินราคาแล้ว ผลประโยชน์ทับซ้อนคือรัฐบาลมีเงินเพื่อที่จะส่งเด็กไทยที่เรียนเก่งได้มีโอกาสไปศึกษาประสบการณ์ยังต่างประเทศได้

สนามบินสุวรรณภูมิอันใหญ่โตนั้น นอกจากจะทำให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางเข้ามาได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น ผลประโยชน์ทับซ้อนคือทำให้สายการบินอื่นๆที่อยากจะบินมาประเทศไทยสามารถรองรับได้มากขึ้นอีกด้วย จนทำให้ประเทศไทยกลายเป็นฮับทางการบินในภูมิภาคนี้

นโยบายจำนำข้าว นอกจากจะทำให้ชาวนามีเงินในกระเป๋ามากขึ้น เศรษฐกิจในภูมิภาคกระเตื้องอย่างเห็นได้ชัด ผลประโยชน์ทับซ้อนคือทำให้เกรดของข้าวไทยในตลาดโลกนั้นสูงขึ้นทันที ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยขายข้าวคุณภาพในราคาที่ถูกเกินไป จนชาวนาได้รับฉายาว่าเป็นกระดูกสันหลังผุๆเท่านั้น

นโยบายการผูกสัมพันธ์กับต่างประเทศ นอกจากจะทำให้การค้าขายชายแดนกลับมาคึกคักเหมือนเดิม ผลประโยชน์ทับซ้อนคือทำให้คนไทยเดินทางไปต่างประเทศได้รับการชื่นชมเชิดหน้าชูตาจนนานาประเทศหันมาสนใจประเทศไทยในเวทีโลกมากขึ้น

ดังนั้น พอหวนกลับมาคิดถึงนโยบายที่ทักษิณคิดและทำทีไร ยิ่งเพิ่มความมั่นใจว่า นโยบายของทักษิณนั้นไม่ได้มองผลประโยชน์แต่เพียงด้านเดียวมุมเดียวเท่านั้น ยังมีผลประโยชน์อื่นทับซ้อนตามมาอีกมากมาย หากเสธ.อ้ายต้องการจะแช่แข็งประเทศไทยเพราะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน น่าจะแช่แข็งตอนที่ทักษิณกลับมาบริหารประเทศจะดีกว่า คนไทยจะได้พบกับผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆ

ส่วนตอนนี้ คนไทยควรจับนักการเมืองไร้ประโยชน์ที่ถือสองสัญชาติ หนีทหาร และพ่วงด้วยตำแหน่งฆาตกรเลือดเย็นมาลงโทษหรือจับเอามาแช่แข็งให้ได้ก่อนที่จะแช่แข็งประเทศไทยไม่ดีกว่าหรือฮ้าคลิกที่ภาพ...เพื่อดูขนาดที่ใหญ่ขึ้น
ปูลู: อำแดงสมัยก่อนเป็นคำนำหน้านาม ใช้สำหรับคนที่มีสามีแล้ว แต่ถ้ายังไม่มีสามี เขาเรียก อี อ สระ ี เข้าใจว่าปัจจุบันเธอคงใช้คำนำหน้าว่า นางสาว ไม่น่าจะใช้ อำแดง นะครับ น่าจะใช้อีกคำหนึ่ง

@ นายกฯปูเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน หรืออาเซียนซัมมิท ครั้งที่ 21

วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2555

103 ดร.ถวิล อธิการบดี"สจล." เปิดเบื้องหลังค่ายมือถือไม่เคาะราคา 3จี แฉใกล้หมดยุค ระบุล้มประมูล รัฐฯพังยับ

@ เมื่อผมไปอเมริกาครั้งแรกเมื่อเดือน มกราคมปี 1972.....ผมมีเงินติดตัวไป $80.00... ตอนที่ 8...กลับไปทำงาน 2 job ใหม่ กลับเมืองไทยครั้งแรกหลังจากที่จากมาแล้วเกือบสิบปี เริ่มค้าขาย ชีวิตหักเหอีกครั้ง
@ ชีวิตหมอที่ไม่ได้ไปอเมริกา By: kimeng suk
@ สาเหตุที่มึงป่วย...เพราะ...โง่...
@ ข้อเท็จจริงเรื่องน้ำท่วมสุโขทัย จากคนสุโขทัยตัวจริง & มติชนสัมภาษณ์"หม่อมเต่านา"
@ โอ้กรุงเทพเมืองฟ้าอมร สมเป็นนครมหานที...
@ อยากจะบอกคน กทม. ฝั่งตะวันออก ว่า รัฐบาลเขาเตรียมยังไง เรื่องน้ำ พร้อมภาพประกอบ
@ พิธีอภิเษกสมรสระหว่างเจ้าหญิงฮาจาห์ ฮาฟิซาห์ ซูรูรุล โบเกียะห์ พระธิดาสุลต่านบรูไน
@ ขอต้อนรับ นายกฯยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และคณะ สู่มหานครนิวยอร์ก คลิกที่นี่...
@ มาร์คครับ หยุดเถิดครับ อย่าออกมาพูดเรื่องจริยธรรมให้มากกว่านี้เลยครับ
@ สิ่งที่ควรรู้ ก่อนเรียน Master of Business Administration (MBA)
@ มองโครงการรับจำนำข้าวในสายตาของชาวนาตัวจริง...
@ ภาพชุด..นายกฯปู ร่วมประชุม สุดยอด ACD กรอบความร่วมมือเอเชีย ที่คูเวตซิตี้
@ สดุดี..นโยบายบัตรทองประกันสุขภาพ 30 บาทรักษาทุกโรค
@ นายกฯปูตั้งใจบริหารงานประเทศให้เต็มกำลัง... เรื่องเห็บเหาไม่ต้องพะวง ..ประชาชนจัดการให้..
@ นานาคอมเม้นท์ ถึง..คุณจตุพร พรหมพันธุ์
@ 6 ปีแล้วหรือ...คนไทยได้อะไร ???? ใครสั่งฆ่า? ... วางระเบิดเครื่องบินทักษิณ 3 มีนาคม 2544

คลิกที่ภาพ...เพื่อดูขนาดที่ใหญ่ขึ้น @ โหลดเก็บไว้ในcomเชิญคลิกที่นี่...


ดร.ถวิล อธิการบดี"สจล." เปิดเบื้องหลังค่ายมือถือไม่เคาะราคา 3จี แฉใกล้หมดยุค ระบุล้มประมูล รัฐฯพังยับ
By: มติชนออนไลน์ 21ต.ค.55

ศาสตราจารย์ ดร.ถวิล พึ่งมา อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ให้สัมภาษณ์ "มติชนออนไลน์" การประมูลคลื่น 3จี กสทช. ได้เงินประมูลสูงกว่าราคาตั้งต้นเพียง 2.8 เปอร์เซ็นต์ หรือรวมราคาประมูลใบอนุญาตทั้ง 9 ใบแล้ว เพียง 4.4 หมื่นล้านบาทว่า ถ้า กสทช.กำหนดราคาสูงกว่า 4,500 ล้านบาทต่อหนึ่งสล็อต (ชุดคลื่นความถี่ 5 เมกกะเฮิร์ตซ์) บริษัทไม่เข้าร่วมประมูลแน่เพราะแพงเกินไป เนื่องจากเทคโนโลยี คลื่น 3จี ประเทศเพื่อนบ้านนำมาใช้เป็นสิบปีแล้ว ขณะนี้ราคาลดเหลือแค่ 30 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเอง

"ถ้าเอาราคาเดิมเมื่อสิบปีก่อนมาเปรียบเทียบแล้วใช้ราคาตั้งต้นเป็นหมื่นล้านบาท ผมมั่นใจว่านักธุรกิจไม่ลงทุนประมูลแน่ เพราะเทคโนโลยีกำลังจะล้าสมัย ถ้าอ้างข้อมูลคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ คำนวณราคาตั้งต้น 6 พันล้านบาท ผมกล้าท้าว่าถ้าจุฬาฯมีเงินเป็นหมื่นล้าน ก็ไม่กล้ามาลงทุนประมูลในราคาตั้งต้นสูงขนาดนั้นอย่างแน่นอน"

อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง กล่าวว่า ในอนาคตอันใกล้ภายในปี 2558 หรือ 3 ปีจากนี้ เทคโนโลยีใหม่ LTE (Long Term Evolution) หรือ 4จี จะเริ่มให้บริการแล้ว ประเทศต่างๆทั่วโลกมุ่งหน้าไปสู่คลื่นใหม่ 4จี

"ฉะนั้นคลื่น 3จี ที่ไทยนำออกประมูลวันนี้ เอกชนที่ได้ไปต้องรีบเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ภายใน 3-4 ปีนี้ให้ได้เท่านั้นหากคืนทุนไม่ได้ก็เจ๊งเข้าเนื้อแน่นอน ผมไม่แปลกใจทำไมค่ายมือถือต่างๆถึงไม่อยากเสนอราคาประมูล"

ผู้สื่อข่าวถามว่า มีความเห็นอย่างไรกับกรณีที่ระบุการประมูล 3จี ทำให้รัฐและประชาชนเสียประโยชน์เป็นหมื่นล้านบาท ศาสตราจารย์ ดร.ถวิลกล่าวว่า ถ้าไม่มีการประมูลเกิดขึ้น หรือล้มประมูล ประชาชนและรัฐฯจะเกิดความเสียหายมากกว่า อย่างน้อยๆ เป็นร้อยล้านบาทต่อวัน

ศาสตราจารย์ ดร.ถวิลกล่าวว่า เมื่อบริษัทประมูลคลื่น 3จี เสร็จแล้ว จะต้องลงทุนโครงข่ายรับส่งสัญญาณ และต้องหาลูกค้าให้ได้มากที่สุดเพื่อให้เกิดการคุ้มทุน คาดผู้ลงทุนแต่ละรายต้องมีลูกค้า 20 ล้านคน ลูกค้าแต่ละคนเฉลี่ยใช้โทรศัพท์วันละ 20 บาท บริษัทจะได้รายได้ 400 ล้านบาท รัฐฯจะเก็บค่าภาษี กสทช.จะเก็บค่าบริษัท 6.5 เปอร์เซ็นต์

ถ้าลูกค้าของ 3 บริษัท ใช้โทรศัพท์เฉลี่ย 20 บาทต่อวัน จะมีเงินรายได้ 1,200 ล้านบาท กสทช.จะได้เงินค่าบริการต่อวัน 6.5 ล้านบาท ยังมีค่าภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวตอีก 7 เปอร์เซ็นต์

ในทางตรงกันข้าม ถ้าไม่มีคลื่น 3จี บริษัทไม่เข้าร่วมประมูลเพราะราคาแพงไป ลูกค้าที่ใช้บริการจะลดลง อาจแค่ 10 ล้านคน จะทำให้รายได้ของรัฐฯหายไป ประชาชนเสียประโยชน์เพราะไม่ได้ใช้บริการเทคโนโลยีที่มีความเร็วสูงกว่า ตรงนี้คือความเสียหาย ผมว่า ทุกฝ่ายควรจะคิดให้ครบวงจร ไม่ใช่มองเฉพาะเงินที่ได้จากการประมูลเท่านั้น

การประมูลครั้งนี้ ผมเห็นว่า รัฐฯได้ประโยชน์ไปแล้ว ได้เงินจากการประมูล และราคาประมูลไม่ได้ต่ำกว่าที่ กสทช.กำหนดไว้

ศาสตราจารย์ ดร.ถวิล ให้ความเห็นกรณีที่เครือข่าย และองค์กรต่างๆ ออกมาโจมตีการประมูล 3จีของ กสทช.ไม่โปร่งใส มีการฮั้วประมูลว่า ทุกฝ่ายกำลังหลงทาง เพราะมุ่งแต่จะตั้งราคาประมูลค่าคลื่นสูงเข้าไว้ ไม่ดูผลกระทบที่จะตามมา ทั้งที่ควรพิจารณาเร่งรัดให้ผู้ประกอบการลงทุนสร้าง และขยายเครือข่าย 3จี ให้ครอบคลุมทั้งประเทศซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากกว่า

"เรื่องฮั้วประมูลหรือไม่ โปร่งใสหรือไม่ กสทช.คงทำอะไรไปได้ไม่มากกว่านี้ เพราะกฎหมายจัดตั้ง กสทช.กำหนดให้ใช้วิธีการประมูล ทั้งที่ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องเสมอไปไม่ได้เป็นวิธีที่จะไม่ให้เกิดการฮั้วประมูลได้ไม่ว่าจะออกแบบอย่างไร หรือไปตั้งราคาสูงเท่าไรเพราะหากเอกชนจะฮั้วประมูลกันจริงแค่จับมือกันตั้งเพดานราคาประมูลสูงเกินกว่า 5,000 ล้านบาทแล้วไม่เสนอราคา กสทช.จะทำอะไรได้ สุดท้ายคนไทยนั่นแหละจะสูญเสียประโยชน์ และหากท้ายที่สุดแล้ว ไม่สามารถผลักดันมือถือ 3จี ครั้งนี้ได้ไม่เพียงแต่ประเทศไทยจะไม่มี 3จี ใช้เท่านั้น การประมูลคลื่น 4จี และ 5จี ในอนาคตก็คงไม่เกิดขึ้นอีก"

ศาสตราจารย์ ดร.ถวิลกล่าวด้วยว่า ในต่างประเทศนั้น การจัดสรรคลื่น 3จี ส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้วิธีประมูล แต่จัดสรรตรงไปยังผู้ประกอบการรายเดิมเพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการเร่งพัฒนาและขยายเครือข่ายให้มากที่สุด ไม่ว่าจะจีน ญี่ปุ่น หรือเวียดนามที่ต่างจัดสรรคลื่นโดยไม่ประมูลทั้งสิ้น เพราะรัฐบาลต้องการให้เอกชนแข่งขันพัฒนาคุณภาพและเครือข่าย ผู้ประกอบการขยายเครือข่ายได้กว้างและครอบคลุมประชาชนยิ่งได้ประโยชน์

By: ปกรณ์เกียรติ ข้อมูลอีกด้าน แต่ผมให้น้ำหนัก 10 ตัน กระแทกหัวพวกเหลือบจอมปลอมที่ทำร้ายประเทศมาช้านาน ดิ้นพล่านแถกแถ เชื้อชั่วไม่มีวันตาย !!!

By: นางฟ้านะยะ เทคโนโลยีนั้นมันเปลี่ยนแปลงเร็วมาก หากไม่รีบประมูล ยังดึงเรื่องอีกต่อไป อาจจะได้ราคาต่ำกว่านี้ก็ได้ ดูอย่างเครื่องมือถือโมโตโร่รุ่นฝาพับ หากเอามาประมูลข่ายในตอนนี้ คิดหรือว่าจะขายได้ในราคา 4-5 หมื่นเหมือนเมื่อก่อน

สินค้าที่ตุนได้อย่างข้าวก็มาเร่งให้ปล่อย สินค้าที่ตุนไม่ได้เพราะจะล้าหลังอย่างคลื่นความถี่กลับจะให้กักเก็บไว้ ไม่รู้ว่า TDRI ประเทศไทยนั้น เขารู้เรื่องเศรษฐกิจกันจริงหรือเปล่า? หรือเป็นได้แค่พวกหนอนตำรา ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดเท่านั้นหรือเปล่าฮ้า

By: ตึกหนึ่ง เรามีผู้นำที่เป็นอำมาตย์ เป็นนักวิชาการ เป็นมนุษย์เงินเดือน มานานแล้ว มันก็เป็นเช่นนี้แล...............

พอคิดแบบพ่อค้า แบบนักธุรกิจ (เช่นทักษิณ) ก็รับไม่ได้ ไม่เข้าใจว่าธุรกิจเขาทำกันอย่างไร

พวกที่คัดค้านเหล่านี้ไม่เคยทำธุรกิจเลย มันควรจะสูญพันธุ์ไปได้แล้ว เอาพวกนักบริหารธุรกิจมาเป็นผู้นำดีกว่า แล้วคิดหากระบวนการตรวจสอบให้ดีๆ ไม่น่าจะมีปัญหา

ปัจจุบันพวกตรวจสอบ พวกฝ่ายค้านก็ไม่ได้เรื่องได้ราว ทำแต่เรื่องวาทกรรม ใส่ร้าย หรือไม่ก็เรื่องขี้หมูราขี้หมาแห้งไปวันๆ ตรงนี้ต่างหากที่น่าเป็นห่วง

เมื่อไหร่จะได้พัฒนาสมองพวกฝ่ายค้านซะที ปชป.ก็น่าจะสำเหนียกบ้างนะ เพราะยังไงๆ ก็ต้องเป็นฝ่ายค้านไปตลอดชาติอยู่แล้ว

เห็นเทพไทออกมาพูด (ใช้คำให้สุภาพ) แล้วหมดอารมณ์ บอกว่านายกฯมาพัฒนาภาคใต้เพื่อจะหาเสียง มาให้ยาหอม ปชช.อะไรประมาณนี้ แล้วตกลงจะให้นายกฯมาให้ก้อนขี้หมาแบบที่อยู่ในปากคุณรึไง?

By: พาชื่น ผมเห็นด้วยกับท่านอธิการบดีฯอย่างยิ่งครับ

นักวิชาการ นักกิจกรรมทางการเมือง ไม่เคยทำการค้าขายไม่ทราบหรอกว่าสินค้าทุกประเภทมันมี "วันหมดอายุ"

3G ออกมาใช้กันร่วม 10 ปีแล้วในขณะเดียวกัน 4G ก็เริ่มมีออกมาใช้เห็นๆอยู่ เรามัวแต่เปี่ยมไปด้วยจริยธรรม เปี่ยมไปด้วยคุณธรรม คนดีรักชาติมากมายอยู่จนล้าหลังชาวโลกและเพื่อนบ้านร่วมสิบปี ดังนั้น การประมูลคลื่น 3G ได้ราคานี้ก็บุญแล้วครับ เพราะคนทำการค้าเขาก็รู้ว่าอีก 2-3 ปีระบบนี้มันตกรุ่น หากจะลงทุนต้องโกยเงินให้ได้ในช่วงสั้นๆนี้เท่านั้นเพราะ กสทช. จะต้องเปิดประมูลคลื่น 4G ในอนาคตอันใกล้ ลูกค้าก็จะทิ้งระบบเก่าไปใช้ระบบใหม่ทันที

เหมือนเราจะซื้อรถ Toyota รุ่นคาบูเรเตอร์ในขณะที่รุ่นหัวฉีดเขาผลิตออกมาขายแล้ว แม้จะยังไม่นำเข้ามาขายในบ้านเราแต่เราก็รู้ว่าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้ามันจะต้องเข้ามาขายแน่ๆ หากพ่อค้าตั้งราคาขายราคาเต็มแพงลิบลิ่วกะฟันให้เต็มที่ คนซื้อเขามีสมองเหมือนกันใครเขาจะซื้อ?

ฉันใดก็ฉันนั้นครับ!

พวกเราเคยไปซื้อของในซูเปอร์มาเก็ตตอน 3-4 ทุ่มไหมครับ? จะเห็นว่าจะมีสินค้า เช่น นม น้ำผลไม้ เนื้อสัตว์สารพัด ฯลฯ ลดราคา 10-70% มากมายเพราะมันใกล้จะหมดอายุ พ่อค้าเขาต้องรีบลดราคาจูงใจให้ลูกค้าซื้อกลับบ้านดีกว่าทิ้งทำลายให้เสียของ

คลื่น 3G ก็เหมือนสินค้ากำลังจะหมดอายุในซูเปอร์มาเก็ต นักวิชาการ นักคิด นักกิจกรรม"คนดี"ทั้งหลายยังคิดจะ"ฟัน"ราคาให้เต็มเหนี่ยวเหมือนสินค้าที่เพิ่งผลิต

ผู้ซื้อเขาก็มีรอยหยักในสมองคิดเองก็เหมือนกันนะครับ???

By: อ้ายทิดหลอด แต่ที่แน่ๆ วันนี้ผมทำใจแล้วว่า 3จี ไม่ใช่คำตอบที่ผมอยากได้ เพราะวันนี้ผมนึกไปถึง 4จี และ 5จี แล้ว

By: กาแฟยามบ่าย คุณสมเกียรติ์แกรู้หรือเปล่าว่า Iphone 3G ตอนเปิดตัวเมื่อหลายปีก่อน ราคามัน 25,000 บาท ปัจจุบันราคาเหลือ 8,900 บาทเท่านั้น แม้แต่ Iphone 4S ก็กำลังปรับราคาลง เพราะ Iphone 5 กำลังเข้ามาทดแทน Blackberry 8,520 เมื่อปีก่อนราคาหมื่นกว่าบาท ตอนนี้ 5,000

แล้วยังเอาราคาประมูลชาติที่แล้วเป็นตัวตั้งในการประมูลราคาในปัจจุบัน นี่ TDRI เขากล้าเอาชื่อเสียงสถาบันการศึกษามา "ขายขี้หน้า" เพียงเพราะอคติและความไม่ถูกใจ เท่านั้นเหรอ

ผมลองเปิดประเด็นใหม่นะครับว่า เวลาเราทำ "ถนน" ทำไมถึงไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการของรถที่วิ่งผ่านไป ผ่านมา

เพราะถนน คือ "สาธารณูโภคพื้นฐาน" ที่มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกกับประชาชน ไม่ใช่มีไว้เพื่อหารายได้

และระบบการสื่อสาร 3G / 4G ตลอดจนเทคโนโลยี ต่อจากนี้ ก็คือหนึ่งใน "สาธารณูปโภคพื้นฐาน" ของคนรุ่นใหม่ที่รัฐฯต้องจัดสรรให้ ไม่ใช้การจ้องจะหารายได้จนประเทศชาติเสียโอกาส

By: สุมาป้อม กำลังเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเทคโนโลยี 3จี ที่ประเทศลาวเขาเริ่มเข้าสู่ยุคของ 4จี แล้วนะครับ ไทยเราประมูลได้ขนาดนี้ก็นับว่าบุญแล้ว เรายังคงก้าวเดินไปไหนไม่ได้ถ้าหากยังมีองค์กรต่างๆที่เป็นตัวถ่วงล็อคแขนขาแบบนี้ อ่านข่าวล้มประมูลทีไร เซ็งในหัวใจทุกที เฮ้ออออออออออ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


ลาว เตรียมเปิดใช้ 4G เดือนหน้า เป็นชาติที่ 2 ในอาเซียน

วันที่ 27 ตุลาคม 2555 เว็บไซต์ laovoices.com รายงานว่า องค์การโทรคมนาคมของประเทศลาว ออกมาประกาศเมื่อวันที่ 26 ตุลาคมที่ผ่านมาอย่างเป็นทางการว่า ทางการลาวได้เปิดใช้เทคโนโลยี 4G (fourth generation) เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมผู้นำเอเชีย-ยุโรปครั้งที่ 9 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 5-6 พฤศจิกายนนี้ที่กรุงเวียงจันทน์ เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

โดยผู้บริหารการโทรคมนาคมของลาว เปิดเผยว่า ด้วยความเร็วของเทคโนโลยี 4G ล่าสุดที่มีความเร็วสูงสุดกว่า 100 Mbps เร็วกว่าเทคโนโลยี 3G ถึง 5 เท่า จะถูกนำมาใช้ในการประชุมผู้นำเอเชีย-ยุโรป เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคณะผู้นำและแขกจากประเทศต่างๆจาก 50 ประเทศที่เข้าร่วมมาประชุมและเดินทางมายังกรุงเวียงจันทน์ อย่างไรก็ตาม หลังเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว ก็ยังคงเปิดให้บริการแก่ประชาชนในกรุงเวียงจันทน์และจะขยายบริการออกสู่จังหวัดต่างๆต่อไปภายหลัง

ทั้งนี้ องค์การโทรคมนาคมของลาวได้เซ็นสัญญาทำข้อตกลงกับบริษัท หัวเหว่ย เทคโนโลยีของจีน ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ได้ทำการติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณ 4G ใน 20 แห่งทั่วกรุงเวียงจันทน์ ซึ่งขณะนี้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วและเตรียมเปิดให้บริการในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ ในส่วนของต่างจังหวัดของลาวคาดว่าจะได้ใช้ 4G ภายในสิ้นปีนี้ หรือต้นปีหน้า

อย่างไรก็ตาม จากการที่ลาวนำเทคโนโลยี 4G เข้ามาใช้นี้ จึงทำให้ลาวเป็นประเทศที่ 2 จากชาติอาเซียน 10 ชาติ รองจากสิงคโปร์ที่ได้นำ 4G มาใช้ก่อนหน้านี้แล้ว

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555

102 ไม่รีบเค้นออกมาจะเสียใจ...พรสวรรค์หรือความสามารถพิเศษของเด็กๆ

@ เมื่อผมไปอเมริกาครั้งแรกเมื่อเดือน มกราคมปี 1972.....ผมมีเงินติดตัวไป $80.00... ตอนที่ 8...กลับไปทำงาน 2 job ใหม่ กลับเมืองไทยครั้งแรกหลังจากที่จากมาแล้วเกือบสิบปี เริ่มค้าขาย ชีวิตหักเหอีกครั้ง
@ ชีวิตหมอที่ไม่ได้ไปอเมริกา By: kimeng suk
@ สาเหตุที่มึงป่วย...เพราะ...โง่...
@ Free WiFi ทั่วประเทศ เปิดแล้ววันนี้ (3สิงหาคม2555)
@ โครงการแจกแท็บเล็ตให้เด็ก ป.1 ของนายกฯปู สร้างอัจฉริยะสุดคุ้ม
@ รมว.ศธ. ให้โอวาทแก่นักเรียนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๓
@ ข้อเท็จจริงเรื่องน้ำท่วมสุโขทัย จากคนสุโขทัยตัวจริง & มติชนสัมภาษณ์"หม่อมเต่านา"
@ ภาพ "เจ้าหน้าที่" ยืนคู่กับ "ชายชุดดำ" คอป.เห็นหรือยัง?
@ โอ้กรุงเทพเมืองฟ้าอมร สมเป็นนครมหานที...
@ อยากจะบอกคน กทม. ฝั่งตะวันออก ว่า รัฐบาลเขาเตรียมยังไง เรื่องน้ำ พร้อมภาพประกอบ
@ พิธีอภิเษกสมรสระหว่างเจ้าหญิงฮาจาห์ ฮาฟิซาห์ ซูรูรุล โบเกียะห์ พระธิดาสุลต่านบรูไน
@ ขอต้อนรับ นายกฯยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และคณะ สู่มหานครนิวยอร์ก คลิกที่นี่...
@ มาร์คครับ หยุดเถิดครับ อย่าออกมาพูดเรื่องจริยธรรมให้มากกว่านี้เลยครับ
@ สิ่งที่ควรรู้ ก่อนเรียน Master of Business Administration (MBA)
@ เฉลิมจี้ ปชป.บอกโกงจำนำข้าวให้หาหลักฐานมาแจง ไม่ใช่พูดไปเรื่อยแต่ไม่มีข้อมูล
@ มองโครงการรับจำนำข้าวในสายตาของชาวนาตัวจริง...
@ ภาพชุด..นายกฯปู ร่วมประชุม สุดยอด ACD กรอบความร่วมมือเอเชีย ที่คูเวตซิตี้
@ สดุดี..นโยบายบัตรทองประกันสุขภาพ 30 บาทรักษาทุกโรค

คลิกที่ภาพ...เพื่อดูขนาดที่ใหญ่ขึ้น @ โหลดเก็บไว้ในcomเชิญคลิกที่นี่...

ไม่รีบเค้นออกมาจะเสียใจ...พรสวรรค์หรือความสามารถพิเศษของเด็กๆ
By: พญ.จันท์ฑิตา พฤกษานานนท์ เว็บคลินิกเด็ก.คอม

...ทารกทุกคนมีพรสวรรค์หรือความสามารถพิเศษติดตัวมาตั้งแต่เกิด ถ้าไม่รีบเค้นออกมาในช่วงก่อนวัยเรียน ก็เป็นที่น่าเสียใจ เพราะพรสวรรค์นั้นมันจะหายวับไปกับสายลมและแสงแดด...

คุณพ่อคุณแม่หลายคน เมื่อได้ยินเกี่ยวกับเรื่อง ไอคิว –อีคิว ก็อาจจะอยากทราบว่า ลูกของเรานั้นมี ไอคิว-อีคิว สักเท่าไร และบางรายก็อาจพยายาม พาลูกไปตรวจวัดระดับสติปัญญา (IQ test) ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว การวัดระดับสติปัญญา ที่มีการทำกันในปัจจุบัน จะเป็นการวัดความสามารถของเด็ก ในแง่ของ การใช้และเข้าใจภาษา, การรับรู้ และมองเห็นภาพ และการแปลผล, และความถนัดทางด้านคณิตศาสตร์ และการใช้เหตุผล

ซึ่งแม้ว่าการตรวจต่างๆเหล่านี้จะมีมาตรฐาน และมีความเป็นสากลดีพอควร แต่ในบางครั้ง ก็ยังมีข้อจำกัดที่อาจจะไม่ได้วัดความสามารถทางด้านอื่นๆ ของเด็ก หรือในบางกรณี ผลที่วัดได้ ก็อาจมีผลกระทบจากวัฒนธรรมและการเลี้ยงดูที่แตกต่างกันบ้าง ทางเชื้อชาติ และการใช้ภาษา

นักจิตวิทยา Howard Gardner ได้พบว่า มีพรสวรรค์ หรือความสามารถพิเศษในด้านความฉลาดของมนุษย์ 7 แบบ ที่มีส่วนสำคัญ ในการผลักดันให้คนๆหนึ่งประสบความสำเร็จในชีวิต จึงได้รวบรวมมาให้คุณพ่อคุณแม่ลองศึกษาดูว่า ลูกของเรานั้นจะมีพรสวรรค์หรือความสามารถพิเศษในด้านไหน เพื่อที่เราจะได้ช่วยให้ลูก ได้ใช้พรสวรรค์ที่เขามี ให้เป็นประโยชน์แก่เขาในอนาคต

1. ความสามารถทางด้านภาษา (Linguistic Intelligence)

เด็กที่มีพรสวรรค์ด้านภาษานี้ จะมีความสามารถในการพูด รู้จักคำศัพท์ และความหมายของคำได้ดี สามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองได้ดี และชัดเจน และค้นพบว่า การใช้ภาษาที่เขามีความถนัดนั้น เป็นรางวัล เป็นความสุข เป็นความชื่นชม ที่ทำให้เขาพอใจ เด็กเหล่านี้จะชอบอ่านหนังสือ, ชอบเขียน, และเล่าเรื่องต่างๆได้ดี

เขาจะชอบเล่นเกม ที่เกี่ยวกับการใช้คำศัพท์ต่างๆ โดยเฉพาะคำที่พูดยากๆ เช่น "โคมเขียวคว่ำเช้า-โคมขาวคว่ำค่ำ", "กินมันติดเหงือก-กินเผือกติดฟัน" หรือท่องอาขยาน, โคลง, กลอน, ร้อยแก้ว-ร้อยกรอง ฯลฯ เขาจะมีวิธีใช้คำต่างๆมาช่วยในการจัดหมวดหมู่ และในการจำเรื่องต่างๆ ตัวอย่างเช่น "ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะใภ้ใช้คล้องคอ........" ก็เป็นการนำคำศัพท์ต่างๆที่เป็นหมวดหมู่ (ไม้ม้วน ในภาษาไทย) มาทำให้จำง่าย ก็แต่งโดยผู้ที่มีพรสวรรค์ทางด้านภาษาเช่นกัน

2. ความสามารถทางด้านการใช้เหตุผล และคณิตศาสตร์ (Logical-Mathematical Intelligence)

แม้ว่าจะยังเป็นเด็กวัยอนุบาล เด็กที่มีพรสวรรค์พิเศษเหล่านี้ จะมีวิธีคิดอย่างมีเหตุผล และเป็นขั้นเป็นตอน และเป็นระเบียบ เขาจะชอบที่จะค้นหา และแยกแยะสิ่งต่างๆให้เป็นหมวดหมู่ และจะสามารถจับความสัมพันธ์ของรูปแบบต่างๆ (patterns) เขาจะมีวิธีตรวจเช็คข้อสังเกตหรือความคิดของเขา เกี่ยวกับสิ่งต่างๆว่าเป็นอย่างไร และจะมีวิธีในการคิดคำนวณ (compute) ในสมองได้อย่างรวดเร็ว เกมที่เขาชอบ มักจะเป็นเกมที่ใช้เหตุผล และการวางแผนอย่างไตร่ตรอง เช่น หมากรุก เมื่อเด็กเหล่านี้โตขึ้น จะชอบครุ่นคิดถึงคอนเซปต์ต่างๆที่เป็นแอบสแตรก (นามธรรม) และมักจะมีคำถาม ที่ลึกซึ้งกว่าวัยของเขา เช่น "เวลา" เป็นสิ่งที่มีจริงหรือ? และเด็กเหล่านี้จะรู้สึกคุ้นกับคอมพิวเตอร์ และรู้วิธีใช้มันอย่างที่คุณแทบไม่ต้องสอนเลย

3. ความสามารถทางด้านมิติ และความสัมพันธ์กับสิ่งอื่นๆรอบข้าง (Spatial Intelligence)

เด็กที่มีพรสวรรค์พิเศษนี้ จะมีความสามารถในการรับรู้ เรื่องของมิติของสิ่งของ และความสัมพันธ์กับสิ่งอื่นๆรอบข้าง เช่น เขาจะบอกได้ทันทีว่า รู้สึกว่าห้องของเขาเปลี่ยนไป เมื่อคุณเปลี่ยนการจัดของในห้อง แม้แต่เพียงเล็กน้อย เขาจะใส่ใจกับรายละเอียด ของของต่างๆที่มีอยู่ด้วยกัน และรู้ถึงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆที่มีผลต่อกันและกัน เด็กเหล่านี้ จะมีความสามารถในเชิงจินตนาการ แบบเห็นภาพปรากฏอยู่ตรงหน้า (visual image) ได้ดี และจะสามารถทำงานที่เกี่ยวกับศิลปะ และการก่อสร้างสิ่งต่างๆได้ดี และบางคนจะมีความสนใจ ในเรื่องของเครื่องยนต์กลไก เขาจะสามารถสร้างเครื่องกล หรือของเล่นที่มีกลไกต่างๆได้เองโดยใช้วัสดุต่างๆที่หาได้ง่าย แต่ถ้าในชั่วโมงการเรียน การสอนที่ต้องใช้ภาษาที่ฟังยาก หรือมีแต่พูดกันไปมา เช่น ประวัติศาสตร์หรือวรรณคดี เด็กเหล่านี้จะเบื่อ และอาจเผลอหลับได้ง่ายๆ (ลักษณะของ จิตรกร, มัณฑนากร, สถาปนิก, นักออกแบบ)

4. ความสามารถทางด้านดนตรี (Musical Intelligence)

ความสามารถทางด้านดนตรี ของเด็กเหล่านี้จะแสดงออกมา ตั้งแต่ยังเล็ก และจะมีความรู้สึกที่ไวต่อเสียงต่างๆที่เขาได้ยิน โดยเขาจะฟังแยกเสียงต่างๆออก และสามารถจับจังหวะของเสียง และท่วงทำนองของเสียงต่างๆได้โดยง่าย หลายคนจะแสดงความสนใจ ในเครื่องดนตรีและจะพยายามเล่นมัน แต่บางคนก็อาจจะไม่เล่นเครื่องดนตรี แต่จะชอบสะสมเทป และซีดีเพลงต่างๆไว้ และชอบที่จะฟังดนตรีเป็นชีวิตจิตใจ เขาอาจจะรู้สึกว่า จะไม่สามารถมีสมาธิ ในการทำงานได้ถ้าไม่มีเสียงดนตรี

5. ความสามารถทางด้านสรีระ (Bodily-Kinesthetic Intelligence)

เด็กเหล่านี้จะมีความสามารถพิเศษ ด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย และสามารถแสดงออกทางด้านอารมณ์ โดยการสื่อผ่านการเคลื่อนไหวของร่างกาย เด็กที่มีพรสวรรค์พิเศษนี้ ต่อไปจะเป็นนักกีฬา, นักแสดง, และนักเต้น ที่เก่ง เขาจะไม่ค่อยชอบนั่งนิ่งๆ จะเต้นหรือขยับตัวให้เข้ากับจังหวะบ่อยๆ กิจกรรมที่เขาชอบ มักจะเป็นการเล่นสเกต, เต้นรำ, ว่ายน้ำ ฯลฯ

6. ความสามารถด้านการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น (Interpersonal Intelligence)

เขาจะมีทักษะในการติดต่อกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี จะมีเพื่อนใหม่ได้เสมอ รู้ใจผู้อื่น และรับรู้ความรู้สึกของคนอื่นๆได้ดี เด็กที่มีลักษณะเช่นนี้ มักจะเป็นที่ชื่นชอบของเพื่อนๆ และมักจะได้รับเลือกให้เป็นผู้นำ และเจราจาแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งจากการที่เขามีพรสวรรค์เหล่านี้ในตัว ทำให้เขาชอบที่จะทำงานเพื่อส่วนรวม และชอบทำกิจกรรมต่างๆของห้องหรือโรงเรียน

7. ความสามารถด้านการเป็นตัวของตัวเอง (Intrapersonal Intelligence)

เด็กที่มีพรสวรรค์พิเศษนี้ จะมีความมั่นใจในตนเองสูง และรู้ว่าตนเองคือใคร มีความต้องการอย่างไร และจะไม่ค่อยสนใจความรู้สึกของคนอื่น ไม่ค่อยสนใจว่า คนอื่นจะคิด,พูดถึงตนเองว่าอย่างไร เพราะการทำอะไรต่างๆของเขานั้นจะขึ้นกับความสนใจ และความเห็นของเขาเองเป็นหลัก กล่าวคือ มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนของตนเอง และไม่หวั่นไหวง่ายๆ บางครั้งจะดูเหมือนเขาค่อนข้างเก็บตัว, ชอบอยู่คนเดียว, ชอบความเป็นส่วนตัว, เขาอาจจะไม่ได้มีเพื่อนๆชื่นชอบเขามากนัก แต่ด้วยลักษณะที่เป็นคนเด็ดเดี่ยว เชื่อมั่นในตนเอง และมีเป้าหมาย ก็จะทำให้เพื่อนๆและคนที่รู้จักเขา ยอมรับเขาและชื่นชม ในความเป็นตัวของตัวเขาเองในที่สุด

E-Bookโหลดทั้ง2part แตกไฟล์คลิกขวาpart1 คลิกซ้ายExtract Here
Part1 & Part2

ตัวอย่าง..&อีกหลายๆ...

Tablet จีน Ainol รุ่น Elf II ซีพียู Dual Core 1.5 Ghz Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich ฿3,990.- สำหรับเด็กๆ 2 ขวบขึ้นไปถึงวัยโจ๋...
สนใจ..สอบถามรายละเอียด E-mail: oothanawut@hotmail.com

ไอน่อล โนโว 7 เอลฟ์ 2 ไอแพดจีน Tablet จีน ยี่ห้อนี้ขายดีทั่วโลก มีการซัพพอร์ตจากผู้ผลิตที่ดีเยี่ยมที่สุด ในตระกูล Ipad จีน แท็บเล็ตจีน ราคาเดียวกัน การผลิตแผงวงจรภายในเรียกว่าระดับเยี่ยม ความเร็วและแรงไม่แพ้ใคร ความอึดของแบตกินขาด เมื่อทำงานหนักๆ เครื่องไม่ร้อนเพียงอุ่นๆเท่านั้นเอง

ความละเอียดของจอ 1024x600 คมชัดน้อยกว่า Aurora II เพราะเป็นตัวรอง แต่สเป็กอย่างอื่นเหมือนกัน

ระบบปฏิบัติการ Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich

แรงด้วย ซีพียู Cortex-A9 Dual Core 1.5 Ghz แรม 1 กิ๊ก

การ์ดจอแยก MALI400 X 2

เล่นเกมส์แรงๆ อย่าง AsphaltHD Pes2012 Shadowgun สบายๆ ส่วน Angry Bird เด็กๆครับลื่นปรึ้ดๆ

มีความจุภายในเครื่อง 8 GB ลงเกมส์ที่มีดาต้าเยอะๆหนักหน่อย

อุปกรณ์ภายในกล่อง...
- ตัวเครื่องความจุ 8 GB
- หูฟัง
- สาย USB เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์
- สายชาร์จแท้ของ Ainol
- สาย OTG เชื่อมต่อแอร์การ์ด เมาส์ คีย์บอร์ด หรือ แฟลชไดร์
- คู่มือภาษาจีน

อุปกรณ์ที่ซื้อเพิ่มได้...
- ซองหนังกันกระแทกตรงรุ่น
- ฟิล์มกันรอยหน้าจอ
- สาย Mini HDMI
- เมมโมรี่การ์ด (รองรับถึง 32 GB)

ใบรับประกันและเงื่อนไขการรับประกัน 1 ปี


หมายเหตุ : Ainol Novo7 Elf II เลิกผลิตแล้วนะครับ แต่อัพเกรดเป็น Ainol Novo7 Crystal ระบบปฏิบัติการ Android 4.1 Jelly Bean ฿4,700.- (Crystal เป็นตัวที่พัฒนาต่อเนื่องจาก Elf II โดยปรับเปลี่ยนจอใหม่ให้มีความคมชัดกว่าเดิม)


ทดสอบเกมส์แรงๆใช้กราฟิกเยอะๆ...


วิธีอัพfirmware...

วิธีลงapplication...

วีดีโอแนะนำการใช้งาน Tablet จีน ระบบ Android 4.0 เบื้องต้น เพื่อการศึกษาทั่วไป รวมทั้งการแก้ปัญหาเบื้องต้นด้วยตัวเอง รวมวีดีโอทั้งสิ้น 11 เนื้อหา (1) การใช้งานแท็บเล็ตเบื้องต้น (2) การรีเซ็ตเครื่องแก้ปัญหาเครื่องรวน (3) การลงเกมส์ และ Application ด้วย SD CARD (4) การเปลี่ยนเมนูเป็นภาษาไทย และคีย์บอร์ดพิมพ์ไทย (5) การเชื่อมต่อไวไฟเพื่อเล่นอินเตอร์เน็ต (6) การลบเกมส์ Application ที่ไม่ต้องการออก (7) การเข้า PlayStore โหลดเกมส์ฟรี (8) การตรวจสอบลูกเล่นเบื้องต้นของแอนดรอยด์ 9) การเชื่อมต่อแอร์การ์ด (10) การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ (11) การดูข้อมูลเกี่ยวกับแท็บเล็ต


Comment...

By คนแก่แต่สมองไม่โบราณ: ฝากไว้เป็นแง่คิดของทุกๆท่านเพื่อเอาไปต่อยอดเอาเองนะครับ

...novo7 elf II ที่ซื้อไปเมื่อวาน ผมตั้งใจซื้อให้หลานเล่นเพิ่ง 2 ขวบกว่าๆ กำลังพูด กำลังซน กำลังอยากรู้อยากเห็น

ผมซื้อซองหนังกันกระแทก 1 อันสองร้อยกว่าใส่ tablet ตัวนี้กันไว้เผื่อหลานมันทำตกจะได้ไม่แตกเสียหายได้ง่ายๆ แล้ว copy คลิปเพลงการ์ตูน ก.ไก่, สระ, บวกเลข, ABC, สอนวาดการ์ตูน, หนังการ์ตูน barbie ทั้งพากษ์ไทยและอังกฤษ, เจ้าหญิงนิทรา, สโนไวท์กับคนแคระทั้งเจ็ด ใส่ลงไป ตอนนี้เหลือเนื้อที่ใน Tablet แค่ 2 กิ๊กกว่าๆเท่านั้น วันนี้ผมแวะไป pantip ประตูน้ำซื้อเมมโมรี่การ์ด Micro SD 16 กิ๊กราคาไม่เกิน 300 มาเพิ่มอีกอัน แล้วจะเอาทั้งหมดนี้ใส่ลงไปครับ

เพื่อหลานคนเดียวลงทุนไม่ถึง 5,000 เพื่อเค้นพรสวรรค์หรือความสามารถพิเศษที่ติดตัวเขาออกมา ผมว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกครับ...

By santiphapc: เสริมความรู้เรื่องแบตเตอรี่ให้ครับ

แบตเตอร์รี่แบบ Li-Ion และรวมถึงแบตฯรุ่นใหม่ Li-Polymer ด้วยนั้น จะนับรอบการชาร์จ (Cycle) ของแบตฯของตัวมันเอง ซึ่งรอบการชาร์จของแบตฯ Li-Ion คือ ชาร์จรวมกันแล้ว 85–95% ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตด้วย) ถึงจะนับเป็น 1 รอบ ไม่ใช่จำนวนครั้งในการชาร์จ อย่างที่เข้าใจกัน ตัวอย่างเช่น คุณชาร์จไปครั้งแรก ใช้ไปแค่ 20% ซึ่งแบตฯของคุณในตอนนั้นเหลือ 80% คุณก็ชาร์จไฟเข้าไปใหม่ คุณจะสามารถทำอย่างงี้ไป 5 ครั้ง ถึงจะนับ 1 รอบ การชาร์จ

สำหรับ Ainol ELF-2 ใช้แบตเตอรี่แบบ Li-Polymer Fe ซึ่งมี Cycle อยู่ที่ประมาณ 300-500 ครั้ง หลังจากนั้นแบตเตอรี่จะอยู่ที่ประมาณ 80% และลดลงเรื่อยๆ

ส่วนความแตกต่างระหว่างแบตเตอรี่แบบ Li-ion และ Li-Polymer ต่างกันตรงที่ Li-ion ห้ามใช้จนแบตเตอรี่หมด เพราะอาจทำให้แบตเตอรี่เสื่อมเร็วยิ่งขึ้น ส่วน Li-Polymer แก้ไขปัญหาตรงนี้มาแล้วครับผม

By Maxlay007: ainol novo7 elf II สุดยอดtabletครับ ผมชอบมาก cuttom rom เยอะมาก

ผมจำไม่ผิด ตอนผมอัพอัพ firmware เป็นรุ่น 20120717 ข้อมูลในเครื่องหายหมดครับ

จะเอากลับมาก็ไป เข้า playสโตร์เลยครับ ของฟรีเพียบ (ลงจนเบื่อเลยครับ)

ROM-DarkElf_v1.1 ไว้เล่นเกมส์ เปลี่ยนเครื่องเราเป็น S G SII

cm10_elf2_20120912 เข้าเน็ตเร็วดี รองรับ บลูทู้ดภายนอก และ android 4.1.1

LightELF2_signed

ROM “Eleven ยังไม่ลองครับ

ROM-Aggro-Elf2-PL_signedROM ก็ดีแต่ รู้สึกว่า อันบนจะดีกว่า

อยากเอามาติดมั่ง เอาชื่อ ไปวางที่กูเกิ้ลเลยครับ ฟรีทั้งนั้นครับ

By คนแก่แต่สมองไม่โบราณ: คุณ Maxlay007 ครับ ผมขอถามดังนี้...

ROM-DarkElf_v1.1 ไว้เล่นเกมส์ เปลี่ยนเครื่องเราเป็น S G SII,

cm10_elf2_20120912 เข้าเน็ตเร็วดี รองรับ บลูทู้ดภายนอก และ android 4.1.1,

LightELF2_signed,

ROM “Eleven ยังไม่ลองครับ,

ROM-Aggro-Elf2-PL_signedROM ก็ดีแต่ รู้สึกว่า อันบนจะดีกว่า

ทั้งหมดนี้คือรอมอะไร??? สามารถอัพใส่ ainol novo7 elf II ได้หรือครับ

ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ

By Maxlay007: โทษนะครับเพิ่งตื่นครับเลยตอบช้า

rom ของ elf ii ทั้งหมดครับ อัพได้ครับ ผมลองละ วิธีอัพ ท่านมหาก็ทำไว้ให้ดูแล้วครับ

http://www.slatedroid.com/forum/344-ainol-novo-7-elf-ii/

อ่านเอาเลยครับ ภาษาอังกฤษ ผมไม่แข็งแรงครับ

http://www.androidtablets.net/forum/novo-7-elf-ii/45895-rom-light-elf-ii.html

เพิ่มเติมครับ เค้ารวบรวม ไว้ให้แล้วครับ เฉพาะของ elf ii นะครับ

http://www.slatedroid.com/topic/37596-elf-ii-downloads-overview/

By คนแก่แต่สมองไม่โบราณ: ผมสมัครอีเมล์ที่ Gmail แล้วเปิด tablet เข้าไปที่โฟลเดอร์ "Play สโตร์" ต่อเน็ทออกไปโหลดเกมส์ขับรถแข่งมาเก็บไว้เล่น อ้อ..ใน "Play สโตร์" ยังมีอีกสารพัดเกมส์ให้เลือกเยอะแยะไปหมด ฟรีครับ

ผมซื้อ Micro SD 16 GB. มาเพิ่มอีกอันไว้สำหรับใส่ firmware หรือ rom ที่ต้องการ

ผมลองอัพ "cm10_elf2_20120912 เข้าเน็ตเร็วดี รองรับ บลูทู้ดภายนอก และ android 4.1.1" อยู่ในเว็บ http://www.slatedroid.com/topic/37596-elf-ii-downloads-overview/ ตามที่ คุณ Maxlay007 แนะนำ ปรากฏว่าเป็นจริงตามนั้นทุกอย่างครับ เมื่อวาง tablet แนวนอน พอเปิดเครื่องเข้าหน้ากุญแจมันแสดงเป็นแนวตั้ง พอเข้าหน้าในมันแสดงเป็นแนวนอน แต่ผมไม่ชอบพื้นหลังสีมันตุ่นๆทึบๆชอบกลๆ สู้ของเดิมไม่ได้ ที่เป็นสีฟ้าสดใส ผมจึงอัพ firmware รุ่น 20120717 กลับครับ และทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมทุกประการ

จะว่าไปแล้วการอัพ firmware ก็เหมือนกับการลง windows 64x ใน pc นั่นแหละ ซึ่งข้อมูลใหม่จะเข้าไปแทนที่ อยู่ที่ว่าเราต้องการจะลง xp หรือ win7 ผมเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องหรือไม่ครับ

สุดท้าย ขอขอบคุณ คุณ Maxlay007 และ คุณ santiphapc อีกครั้งครับสำหรับคำแนะนำที่ดีๆครับ

By Maxlay007: (ก็เหมือนกับการลง windows) คิดเหมือนผมเลยครับ

(แต่ผมไม่ชอบพื้นหลังสีมันตุ่นๆทึบๆชอบกลๆ) ผมงงครับ มันคือตรงไหน

เพราะ หากเป็นที่ หน้าจอหลัก เราเปลี่ยนได้ครับ ด้วยการ แตะค้างไว้ครับ

หน้าจอหลักผมใช้ ภาพ Galaxy S3 Dandelion LWP อลังการดีครับ

วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2555

101 หนึ่งปี รัฐบาลยิ่งลักษณ์ "ทุกข์ประชาชนหรือฝ่ายค้าน"

@ ผมแอบชื่นชมมวลชนของประชาธิปัตย์อย่างแท้จริง
@ อู่ตะเภา-เขาวิหาร สันดาน "แมลงสาป"
@ เมื่อผมไปอเมริกาครั้งแรกเมื่อเดือน มกราคมปี 1972.....ผมมีเงินติดตัวไป $80.00... ตอนที่ 8...กลับไปทำงาน 2 job ใหม่ กลับเมืองไทยครั้งแรกหลังจากที่จากมาแล้วเกือบสิบปี เริ่มค้าขาย ชีวิตหักเหอีกครั้ง
@ ภาพรวมในความคิดผม หนึ่งวันก่อนตัดสินจนถึงยกคำร้อง
@ สาเหตุที่มึงป่วย...เพราะ...โง่...
@ ข้อเสนอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเพื่อยกเลิกศาลรัฐธรรมนูญและจัดตั้งคณะตุลาการพิทักษ์ระบอบรัฐธรรมนูญ
@ มีคนเขาบอกว่า ผมถูกหลอก
@ สามก๊กภาคพิสดาร (การเมือง)
@ แม่หมาขี้เรื้อนตัวนั้น... ใครอ่านแล้วต่อมน้ำตาไม่แตก E-mail มารับรางวัล
@ "มาร์ค" ร้องสะอึก..สะอื้น ฟ้องสื่ออ้างแดงเชียงใหม่จงใจทำร้าย ทั้งทุบ ทั้งตี และปาหินใส่รถยนต์
@ แชมป์’กินไม่ได้...
@ Free WiFi ทั่วประเทศ เปิดแล้ววันนี้ (3สิงหาคม2555)
@ อึ๋ยส์!! ที่นั่นมันไม่ใช่ตอแหลแลนด์นะเฟ้ย...
@ โครงการแจกแท็บเล็ตให้เด็ก ป.1 ของนายกฯปู สร้างอัจฉริยะสุดคุ้ม
@ เจอของจริงแกล้งเฉไฉ เฮ้อ!! แถแบบนี้...ผมบายดีกว่า กลัวติดเชื้อ"โรคกลัวความจริง"
@ กะเทาะหัวใจ "ยิ่งลักษณ์" 1 ขวบปีกับบทบาทผู้นำประเทศ
@ 1ปี รัฐบาลยิ่งลักษณ์ได้คืนความสุขกับผมมากมายเลยครับ
@ อีกปีสองปี สถานการณ์เปลี่ยน..มึงซวยทั้งชีวิตแน่ๆ...
@ รมว.ศธ. ให้โอวาทแก่นักเรียนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๓
@ ฉันต้องย้อนกลับมาคิดถึงเรื่องนี้อีกครั้งทั้งน้ำตา ว่าคำพูดของแม่.........
@ ยืนยันทดสอบการระบายน้ำใน กทม. วันที่ 5 และ 7 กันยายน 2555

คลิกที่ภาพ...เพื่อดูขนาดที่ใหญ่ขึ้น @ โหลดเก็บไว้ในcomเชิญคลิกที่นี่...


นายกฯปูกดปุ่มเดินเครื่องหัวเจาะอุโมงค์ รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน หัวลำโพง-บางแค และ บางซื่อ-ท่าพระ

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กดปุ่มขุดอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินหัวลำโพง-บางแค และ บางซื่อ-ท่าพระ คาดใช้เวลาขุด 2 ปี กำหนดแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2557

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 24 ส.ค.2555 ที่หน้าสถานีรถไฟหัวลำโพง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเริ่มเดินเครื่องหัวเจาะอุโมงค์ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง-บางแค และบางซื่อ-ท่าพระ โดยมี นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รมว.คมนาคม นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก รมช.คมนาคม นายศิลปชัย จารุเกษมรัตนะ ปลัดกระทรวงคมนาคม น.ส.รัชนี ตรีพีพัฒน์กุล ประธานกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และนายยงสิทธิ์ โรจน์กุล ผู้ว่าการ รฟม. ให้การต้อนรับ


ทั้ง นี้ นายยงสิทธิ์ กล่าวรายงานว่า โครงการรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ เป็นไปตามนโยบายที่รัฐบาลได้แถลงไว้ที่จะเร่งรัดก่อสร้างรถไฟฟ้า 10 สาย โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่เดือน เม.ย.2554 จนถึงปัจจุบันก้าวหน้าไปร้อยละ 21.62 สำหรับหัวขุดเจาะอุโมงค์ที่เริ่มเดินเครื่องในวันนี้ ประกอบที่เมืองกวางโจว สาธารณประชาชนจีน มีขนาด 15 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 6.44 เมตร น้ำหนัก 320 ตัน สามารถขุดเจาะได้ระยะทาง 10-15 เมตรต่อวัน หรือปริมาณดินประมาณ 600 คิวบิกเมตร รวมปริมาณดิน 400,000 คิวบิกเมตร ใช้เวลาขุด 2 ปี กำหนดแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2557


อย่างไรก็ตาม โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย เมื่อก่อสร้างเสร็จจะเป็นวงแหวน เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ซึ่งจะอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน และอำนวยประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยจะเก็บค่าโดยสารในอัตรา 20 บาทตลอดสาย


โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง–บางแค และช่วงบางซื่อ–ท่าพระ มีระยะทางรวม 27 กิโลเมตร มีทั้งหมด 21 สถานี ประกอบด้วยสถานีใต้ดิน จำนวน 4 สถานี ได้แก่ 1. สถานีวัดมังกรกมลาวาส 2. สถานีวังบูรพา 3. สถานีสนามไชย 4. สถานีอิสรภาพ และสถานียกระดับ จำนวน 17 สถานี ได้แก่ 1. สถานีท่าพระ 2. สถานีบางไผ่ 3. สถานีบางหว้า 4. สถานีเพชรเกษม 5. สถานีภาษีเจริญ 6. สถานีบางแค 7. สถานีหลักสอง 8. สถานีบางซื่อ 9. สถานีเตาปูน 10. สถานีบางโพ 11. สถานีบางอ้อ 12. สถานีบางพลัด 13. สถานีสิรินธร 14. สถานีบางยี่ขัน 15. สถานีบางขุนนนท์ 16. สถานีแยกไฟฉาย และ 17. สถานีจรัญสนิทวงศ์ โดยโครงการรถไฟฟ้าดังกล่าวเป็นการแสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามนโยบาย และเพื่อเป็นการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนของประเทศไทยให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อรองรับการเดินทางและการท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วย


จาก นั้น น.ส.ยิ่งลักษณ์ ได้เดินขึ้นเวทีทำพิธีกดปุ่มเดินเครื่องหัวเจาะอุโมงค์ ก่อนที่จะเดินลงไปเยี่ยมชมการทำงานของหัวขุดเจาะอุโมงค์ นอกจากนี้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ยังได้เดินไปตรวจเยี่ยมโครงการดัดแปลงรถโบกี้ชั้นสาม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางรถไฟกับสินค้าโอทอป โดยได้ไปดูทำเลจุดที่ตั้งร้านโอทอป หรือ OTOP SHOP INTREND ที่ชานชาลา ภายในสถานีรถไฟหัวลำโพงด้วย


กร่อย! ไร้สาระ! ปชป.ตายเรียบคาสภา แหยง!ไม่กล้าซักฟอก! เลื่อน!ไม่ไว้วางใจไปสิ้นปี

กร่อย... ง่วง... งั้นๆ เป็นวลีสั้นๆที่พรรคประชาธิปัตย์ในฐานะพรรคการเมืองฝ่ายค้าน ได้รับจากประชาชนสำหรับผลงานการถกร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2556 แต่ที่โดนหนักกว่าก็คือ เมื่อผลของมติจากที่ประชุมรัฐสภาเพื่อรับร่างฯงบประมาณทั้งฉบับ ออกมาด้วยมติเห็นชอบด้วยเสียง 279 ต่อ 8 คะแนน งดออกเสียง 127

พรรคการเมืองฝ่ายค้านถูกกระหน่ำทันทีว่า มีปัญญาทำได้แค่นี้เท่านั้นหรือ???

อภิปรายไม่มีข้อมูล ไม่มีไม้เด็ด ก็เลยใช้วิธีการตีรวนตามแนวถนัดในยุคมาร์คครอง ปชป. นั่นก็คือ ถ้าไม่เล่นเกมวอล์ค เอาท์ ก็เล่นเกมงดออกเสียง

ครั้งนี้อุตส่าห์ตีรวนหารเรื่องสารพัด แต่ซีกรัฐบาลไม่มีใครเข้าทาง โดยเฉพาะประธานที่ไม่หลุดให้กับลูกเล่นของประชาธิปัตย์ ก็เลยไม่มีเหตุให้วอล์ค เอาท์ จึงต้องใช้การงดออกเสียง

แต่หลายฝ่ายก็ยังมองว่าหากงบประมาณ วงเงิน 2.4 ล้านล้านบาทไม่ดี มีปัญหา หรือว่ามีประเด็นในเรื่องทุจริตอะไรจริงๆ ทำไมพรรคประชาธิปัตย์จึงไม่ใช้การลงมติไม่เห็นชอบไปเลย การงดออกเสียงมันหน่อมแน้มเกินไป

ก็พรรคฝ่ายค้าน โดยเฉพาะหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านอย่างนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เอาแต่พูดว่าการชี้แจงของรัฐบาลยังไม่สามารถให้รายละเอียดที่ชัดเจนได้

แล้วก็ตั้งแถวเล่นแง่ในเรื่องของการพยายามทวงถามเอกสารรายละเอียดการใช้จ่าย งบประมาณ อ้างว่าประธานและรองประธานคณะกรรมาธิการงบประมาณไม่ได้ให้ข้อมูลอย่างชัดเจน โดยเฉพาะงบประมาณจำนวน 1.2 แสนล้านบาท สำหรับการเยียวยาและการฟื้นฟูปัญหาอุทกภัย

จะเอาให้ละเอียดเลยว่า แต่ละโครงการอยู่ที่ไหน มีราคากลางจำนวนเท่าใด แถมขอรายละเอียดย้อนหลังงบประมาณเดิมปี 2555 ด้วย ทั้งๆที่เป็นการพิจารณางบประมาณปี 2556 ก็ยังแถไปได้ว่าไม่ข้อมูลมาใช้ในการพิจารณาร่วมกับปี 2556 เพราะต้องการเห็นความต่อเนื่อง

ทำให้หลายฝ่ายสะท้อนชัดว่า นี่คือการไม่ได้ทำการบ้านของพรรคฝ่ายค้าน และยืนยันถึงการไม่มีข้อมูลชัดๆที่จะมาเล่นงานรัฐบาลได้

จนนายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ในฐานะรองประธานกรรมาธิการวิสามัญ ต้องชี้แจงว่าในการประชุมกรรมาธิการวิสามัญ ก็ได้มีการขอเอกสารจากหน่วยงานไปแล้วถึง 971 ชิ้น ถือว่ามากกว่าการขอเอกสารจากหน่วยงานในการพิจารณางบประมาณของปีที่ผ่านๆมา

ที่สำคัญเอกสารที่ขอนั้น อยู่นอกเหนือการดูแลของสำนักงบประมาณ!!!

“สำนักงบประมาณชี้แจงว่าการจัดส่งเอกสารนั้น ให้ได้แค่นี้ นอกเหนือกว่านี้ไม่ได้ ซึ่งการทำงานแบบนี้เป็นมาตรฐานทุกรัฐบาล ส่วนรายละเอียดโครงการต่างๆที่มาจากหน่วยงานราชการ เข้าใจว่าอยู่ในกล่องเอกสารของส.ส.แล้ว โดยขณะนี้เอกสารที่ขอจำนวน 917 ชิ้น ได้ส่งให้ ส.ส.แล้วกว่า 600 ชิ้น ดังนั้นที่เหลือจะทยอยส่งให้หมด” นายวรวัจน์ กล่าว

คอการเมืองเห็นการทำงานของพรรคฝ่ายค้านครั้งนี้แล้วมึน เพราะเรียกขอเอกสาร 900 กว่าชิ้น ทำราวกับจะเอาไปทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก โน่นเลย

พอรัฐบาลจัดส่งให้ไม่ครบให้ไป 600 กว่าชิ้น ซึ่งหากเอาไปอ่านจริงๆ ต่อให้ตั้งใจทุ่มเทอ่านอย่างน้อยก็ต้องใช้เวลาเป็นสัปดาห์ แล้วอภิปรายแค่ 3 วัน จะอ่านทันหรือกับเอกสารที่ขอมา

เพราะขนาดนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภา ยังมีการตั้งข้อสังเกตด้วยความทนไม่ได้ที่เห็นประชาธิปัตย์เอาแต่ขอเอกสารเป็นหลัก ว่าในเมื่อต้องการเอกสารขนาดนั้น ทำไมในช่วงการพิจารณาของกรรมาธิการวิสามัญ เมื่อเอกสารไม่ครบตั้งแต่ตอนนั้น ทำไมถึงไม่แขวนการพิจารณาของหน่วยงานนั้นไว้ก่อน

ซึ่งก็จริงอย่างที่นายสมศักดิ์ตั้งข้อสังเกต หากโครงการไหนฝ่ายค้านสงสัย และแขวนเรื่องเอาไว้ ทางหน่วยงานเจ้าของโครงการก็ย่อมจะต้องรีบทำเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมมาให้

แต่นี่ดันปล่อยผ่าน แล้วเอามานั่งทวงถามตอนอภิปราย มองอย่างไรในมุมไหนก็ต้องบอกว่าเป็นการมุ่งตีรวนเสียมากกว่า

ที่สำคัญน่าจะเป็นการมุ่งตีรวนที่มาจากการไม่ทำการบ้าน หรือว่าไม่ได้มีทีเด็ดสมราคาคุย

แถมไม่มีประเด็นเด็ด ประเด็นกล่าวหาในเรื่องทุจริตที่ชัดๆออกมาให้เป็นข่าวเลย

ก็เพราะแบบนี้แหละคนส่วนใหญ่ถึงได้บอกว่าจืดสนิท...


"สุรนันท์" เผย "นายกฯปู" พอใจผลงานทุกกระทรวง เหน็บ ปชป. "ทุกข์ประชาชนหรือฝ่ายค้าน"

นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ผ่านมานายกฯ ได้มีการติดตามและประเมินผลงานทุกกระทรวงมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง ในฐานะที่นายกฯ เป็นนักบริหาร นายกฯ พยายามเน้นให้ภาคปฏิบัติของแต่ละกระทรวงลงไปแก้ไขปัญหาที่พบเห็นในกระทรวงของตนเอง ซึ่งในการประชุมที่บ้านพิษณุโลก ก็เป็นการมาประชุมกันเนื่องจากบางกระทรวงมีงานคาบเกี่ยวกับกระทรวงอื่น เช่น กระทรวงการต่างประเทศ อาจจะมีบันทึกความเข้าใจคาบเกี่ยวกับกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรฯ ก็มีการพูดคุยกัน อย่างไรก็ตามนายกฯ พอใจกับผลงานที่ผ่านมา แต่ไม่ได้หมายความว่าเมื่อพอใจแล้วจะไม่ทำงานต่อ เราจะต้องทำงานต่อไป เพราะยังมีนโยบายที่ต่อเนื่อง

นายสุรนันทน์ กล่าวถึงการวิจารณ์ของฝ่ายค้านที่มีการแถลงผลงานของรัฐบาลล้มเหลวว่า ก็ถือเป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านในการตรวจสอบรัฐบาล รัฐบาลพร้อมรับฟังข้อวิจารณ์ ที่สร้างสรรค์และมีสาระ แต่เท่าที่ฟังการแถลงของฝ่ายค้าน ตนเห็นว่าเป็นเรื่องเดิมๆ ที่สำคัญหลายเรื่องเป็นสิ่งที่รัฐบาลที่แล้วได้สร้างภาระไว้ทั้งนั้น ทั้งเรื่องหนี้สิน เรื่องปัญหาภาคใต้ หรือปัญหาเศรษฐกิจ ที่รัฐบาลนี้เข้ามาแก้ปัญหา ซึ่งต้องถือว่า การทำงานของรัฐบาลพบกับเงื่อนไขหลายอย่าง

ทั้งนี้ ในสัปดาห์หน้าจะมีการแถลงผลงานของรัฐมนตรีเป็นรายกระทรวง ว่าแต่ละกระทรวงมีผลงานอะไรบ้าง ซึ่งต้องบอกว่ารัฐบาลมีผลงานเยอะ จะมาแถลงแบบจัดฉากรวมผลงานของรัฐบาล ด้วยการเขียนคำขวัญสวยๆ แบบฝ่ายค้านทำคงไม่จำเป็น ส่วนนายกฯ จะมีการสรุปภาพรวมซึ่งคาดว่าน่าจะประมาณต้น หรือกลางเดือนกันยายน สำหรับการแถลงผลงานต่อสภา รัฐบาลก็พร้อมจะเสนอต่อรัฐสภาเชื่อว่าสิ้นเดือนกันยายนผลงานฉบับสมบูรณ์จะเสร็จและสามารถส่งให้รัฐสภาได้ ซึ่งจะมีการบรรจุเมื่อไหร่ก็เป็นเรื่องของรัฐสภา แต่คาดว่าน่าจะเป็นประมาณเดือนตุลาคม

"วันนี้รัฐบาลอยากใช้งานเป็นตัวเดิน ผลงานจะเป็นตัวแสดงให้ประชาชนเห็น มากกว่าการแถลงเป็นวาทกรรมทางการเมือง"

"ผู้นำฝ่ายค้านบอกว่าเมื่อไหร่รัฐบาลชุดนี้จะคิดถึงประชาชนก่อน ผมก็อยากจะบอกว่ารัฐบาลชุดนี้คิดถึงประชาชนอย่างต่อเนื่อง ประชาชนถึงให้ความไว้วางใจเลือกมาเป็นรัฐบาลด้วยเสียงที่ท่วมท้น เราเชื่อว่าเมื่อมีปัญหาก็ต้องแก้ และเชื่อว่าประชาชนมีความสุขมากขึ้น ที่สำคัญมีความหวังมากขึ้น ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ ความปรองดอง การก้าวต่อไปด้วยกันได้ แน่นอนมันต้องมีอุปสรรค ซึ่งคิดว่าประชาชนพร้อมฝ่าฟันอุปสรรค รัฐบาลพร้อมเป็นตัวนำให้การทำให้ทุกภาคส่วนให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ ในด้านเศรษฐกิจรัฐบาลจะติดตามตัวเลขทุกตัว พร้อมให้การสนับสนุนกับเอกชนทุกภาคส่วน ทั้งนี้โลกที่ไร้พรมแดน ความผันผวนทางเศรษฐกิจยุโรป หรือผลการเลือกตั้งสหรัฐฯ ก็จะส่งผลต่อเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกแต่เราเชื่อว่าเราอยู่ในภูมิภาคที่มีการเจริญเติบโต ฉะนั้นเราเชื่อว่าประเทศไทยจะเป็นตัวเชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอื่นของโลก ซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันที่จะทำให้ความผันผวนส่งผลกระทบได้น้อยต่อเรา"

นายสุรนันทน์ กล่าวว่า ผลงานจะเป็นตัวพิสูจน์ ส่วนการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นประเด็นที่ฝ่ายค้านต้องยื่นญัตติให้เกิดความชัดเจนก่อน และในการแถลงผลงานคงไม่ต้องทำการบ้านอะไรพิเศษเพื่อตอบฝ่ายค้าน เราทำงานเพื่อตอบคำถามประชาชนมากกว่า ฝ่ายค้านยังไงก็วิจารณ์อยู่ดี รัฐบาลรับฟัง แต่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นวาทกรรมทางการเมือง หรือการพยายามบิดคำพูดมาวิจารณ์โดยไม่มีการเสนอที่สร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาประเทศ ส่วนปัญหาราคายางตกต่ำนั้น มันมีความต่อเนื่องมีการประชุมกับ รมช.เกษตรฯ มีการรับฟังปัญหาเรื่องยางจากหลายกลุ่ม

"เมื่อวันที่ 23 ส.ค.ที่ผ่านมา ที่พรรคฝ่ายค้านเดินเข้ามา ตนก็ให้ความเคารพ นายอาคม เอ่งฉ้วน ส.ส.กระบี่ พรรคประชาธิปัตย์ แต่ตนเดินกลับมาไม่ทัน ไม่อย่างนั้นก็จะพูดคุยกับนายอาคม ซึ่งไม่จำเป็นต้องยื่นกับนายกฯ ถ้าจะแสดงความจริงใจในการแสดงความคิดเห็น เพราะ น.พ.ประสิทธิ์ ชัยวิรัตน์ รองเลขาฯนายกฯ ก็ออกไปรับหนังสือ ก็สามารถยื่นได้และส่งถึงมือนายกฯ อยู่แล้ว แต่ถ้าเกิดมาเพื่อโชว์ ไม่ได้ต้องการยื่นจริง ตนคิดว่าไม่จำเป็น"


เหตุผลที่จะทำให้ ปชป.ต้องจ๋อยในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจ

เชื่อว่า ปชป.คงยากที่จะเชือดได้ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

1. สารพัดโพลล์ระบุว่าผลงานของรัฐบาลยิ่งลักษณ์เข้าตาประชาชน รัฐบาลสอบผ่าน

2. นายกฯยิ่งลักษณ์ได้รับโหวตจากสื่อดัง"ฟอร์บ"ให้เป็น 1 ในหญิงผู้ทรงอิทธิพลของโลก ทำให้นายกฯหญิงของไทยมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น

3. นายกฯยิ่งลักษณ์มีบุคลิกตรึงใจประชาชน คือไม่หยุมหยิมจุกจิกจู้จี้ ทั้งสวย และยิ้มสวย เมื่อยืนขึ้นอภิปรายตอบพอเป็นพิธี ก็เพียงพอต่อความไว้วางใจแล้ว (ไม่ต้องพูดมาก ตอบตามข้อมูลจริง ไม่ต้องมีความจริงสีดำ)

4. นายกฯยิ่งลักษณ์ผ่านการทำงานมา 1 ปี ข้อมูลอยู่ในสมองเพียบ การตอบไม่ต้องใช้วิธีอ่านสคริปท์ นอกจากข้อมูลที่เป็นตัวเลข ทำให้มีบุคลิกที่น่าเกรงขาม ไม่แน่ แค่ยืนขึ้น แล้วโปรยยิ้ม สส.ปชป.อาจถึงกับปัสสาวะเล็ดก็เป็นได้...อิอิ

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2555

100 ไป ๆ มา ๆ ชักจะออกอาการ "สุนัขจนตรอก"

@ ผมแอบชื่นชมมวลชนของประชาธิปัตย์อย่างแท้จริง
@ อู่ตะเภา-เขาวิหาร สันดาน "แมลงสาป"
@ เมื่อผมไปอเมริกาครั้งแรกเมื่อเดือน มกราคมปี 1972.....ผมมีเงินติดตัวไป $80.00... ตอนที่ 8...กลับไปทำงาน 2 job ใหม่ กลับเมืองไทยครั้งแรกหลังจากที่จากมาแล้วเกือบสิบปี เริ่มค้าขาย ชีวิตหักเหอีกครั้ง
@ ภาพรวมในความคิดผม หนึ่งวันก่อนตัดสินจนถึงยกคำร้อง
@ สาเหตุที่มึงป่วย...เพราะ...โง่...
@ ข้อเสนอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเพื่อยกเลิกศาลรัฐธรรมนูญและจัดตั้งคณะตุลาการพิทักษ์ระบอบรัฐธรรมนูญ
@ มีคนเขาบอกว่า ผมถูกหลอก
@ สามก๊กภาคพิสดาร (การเมือง)
@ แม่หมาขี้เรื้อนตัวนั้น... ใครอ่านแล้วต่อมน้ำตาไม่แตก E-mail มารับรางวัล
@ "มาร์ค" ร้องสะอึก..สะอื้น ฟ้องสื่ออ้างแดงเชียงใหม่จงใจทำร้าย ทั้งทุบ ทั้งตี และปาหินใส่รถยนต์
@ แชมป์’กินไม่ได้...
@ Free WiFi ทั่วประเทศ เปิดแล้ววันนี้ (3สิงหาคม2555)
@ อึ๋ยส์!! ที่นั่นมันไม่ใช่ตอแหลแลนด์นะเฟ้ย...
@ โครงการแจกแท็บเล็ตให้เด็ก ป.1 ของนายกฯปู สร้างอัจฉริยะสุดคุ้ม
@ เจอของจริงแกล้งเฉไฉ เฮ้อ!! แถแบบนี้...ผมบายดีกว่า กลัวติดเชื้อ"โรคกลัวความจริง"
@ กะเทาะหัวใจ "ยิ่งลักษณ์" 1 ขวบปีกับบทบาทผู้นำประเทศ

คลิกที่ภาพ...เพื่อดูขนาดที่ใหญ่ขึ้น @ โหลดเก็บไว้ในcomเชิญคลิกที่นี่...


ไป ๆ มา ๆ ชักจะออกอาการ "สุนัขจนตรอก"
By: สายลมรัก

"ไก่อู ถามหาสำเหนียกธาริต" (ฮา)

"ประยุทธ คำราม ถ้าอยากจะให้เป็นเรื่องก็ได้" (ฮากว่า)

นี่คือข่าวพาดหัว สื่อฯ ในประเทศทร้วยส์เมื่อเช้านี้

กับการที่ DSI เรียก พลซุ่มยิง มาให้ปากคำ ตามหลักการสืบสวน สอบสวน ของคดีอาชญากรรม ที่แสนจะธรรมดา แค่เรียกมาถามว่า วันเกิดเหตุ อยู่ตรงไหน ใครเป็นหัวหน้าชุด ยิงหรือไม่ยิง ยิงไปเท่าไหร่ ยิงอะไรบ้าง แล้วเอามาหับลบกับจำนวนกระสุนที่ใช้ไปจริง ตามหลักวิทยาศาสตร์ที่ว่า "สสาร ไม่มีทางหายไปจากโลกเฉยๆ" (ฮา)

จากที่เคยปากเก่ง ออกมาโยนกันว่า ยิงกันเอง แต่เมื่อกระแส มันไม่เอาด้วยก็กลายเป็น ยิงเพราะสมควรยิง เนื่องจากพวกนี้เผาเมือง สังคมก็ยังไม่เอาด้วยอีก เพราะเห็นกันเต็มสองตา ได้ยินกันทั้งสองหู ว่าเกือบร้อยศพ ตายก่อนมีตึกโดนเผา ซึ่งตามหลักวิทยาศาสตร์ ไม่มีทางเป็นไปได้ว่า วิญญาณจะอาฆาตแรงและเร็วได้ขนาดนั้น

ผมมองพยานหลักฐานที่ทั้งสองฝ่ายนำมาต่อสู้หักล้างกันแล้ว

รับรองได้เลยว่า หากไม่มีสัญญาณพิเศษใดๆส่งมาช่วยเหลือหละก็

ติดคุกกันหัวโต เรียงบุคคล แหงแซะ

นับแต่ ชายชุดดำ เป็นพวกเดียวกับชายชุดแดง มีอยู่ 2-3 คน ในคลิปครั้งเดียว

กับข่าวที่น่าเชื่อถือได้ว่า คนเสื้อแดง ฝึกยิงสไนเปอร์กัน กลางท้องสนามหลวง (ไม่เกรงใจผีมะขาม กับประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาบ้างเลยนะเมิง)

เมื่อเทียบกับ ภาพนิ่ง ภาพถ่าย วีดีโอคลิป บาดแผลและหัวกระสุนปืนจากศพประชาชนที่เรียงรายแล้ว

ฟันธงไว้เลยว่า "ฆาตกรรอดยาก"

อาการ ขาสั่นจากความจริงเริ่มเปิดเผย จึงยิ่งปรากฏ

อาการสุนัขจนตรอก เริ่มเอาออกมาใช้

ทั้งโฆษก ทั้ง ผบ.ทบ. ออกมาขู่ พนักงานสอบสวนกันฟอดๆ (ไม่รู้เกิดปีมะเส็ง กันหรือเปล่า)

ยุทธการ ฆ่าแล้วกลบเหมือน 6 ตุลาคม 2519 มันใช้ไม่ได้อีกแล้วกับปี 2555

เพราะนี่มันยุคโลกไร้พรมแดนแล้วเว้ย

แม้นยุทธการจะคล้ายคลึงกัน แต่การสวนด้วยหลักฐานโดยเฉพาะภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว มันไม่สามารถ จะหาใบบัวมาปิดได้อีกแล้ว...

อยู่ที่ว่าใครจะแอ่นอกกล้าออกมาพูดว่า เป็นคนสั่งและขอรับผิดชอบเป็นคนแรก

อย่าเลยครับท่าน ประยุทธ ท่านไก่อู

อย่าให้เกียรติของทหาร ที่ท่านหวงนักหวงหนา มันตกต่ำไปมากกว่านี้

ลูกผู้ชายกล้าทำ ก็ต้องกล้ารับ แบบนี้สิเขาถึงเรียกว่าชายชาติทหาร

อะไร กล้าทำ แต่ไม่ให้สอบสวน เพราะกลัวกำลังพลจะเสียขวัญ (ฮา)

ผมฟังแล้วอยาก "ฮาก" (แปลว่า อยากอ้วก) อยากจะสวนไปนิ่มๆว่า กำลังพลหนะไม่เสียขวัญหรอก เพราะพวกนี้มันโปรมแกรมมาให้ทำตามคำสั่ง

ที่เสียขวัญหนะน่าจะเป็น เมิง เอ้ย..(ขอโทษครับที่เผลอไม่สุภาพ)..ตัวท่านมากกว่า และที่ตัวสั่นหำหด แต่ยังปากกล้าอยู่เนี่ย น่าจะเป็นมาร์ค สุเทพ ไก่อู ปนิธาน ฯลฯ มากกว่า

ออกมาอีกครับ ออกมาอีก ผมจะรอดูอาการ "สั่น"

By: Junior Member

นี่ทำให้ผมนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดกับตัวผมเองเมื่อยี่สิบกว่าปีก่อน ผมกำลังขี่มอเตอร์ไซค์เรื่อยๆ มาตามถนนผ่านหน้าค่ายทหารแห่งหนึ่งที่เชียงใหม่ มีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งวิ่งมาด้วยความเร็วสูงชนท้ายจนเสียหลักล้ม

โชคดีที่ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมาก แต่ท้ายรถเสียหาย ไฟท้ายแตก และบางส่วนตัวรถฉีกร้้าว

คนขับรถคันนั้นเป็นทหารเข้ามาขอโทษขอโพย บอกว่าขับรถเร็วไปหน่อยไม่ทันระวังดู รถของเขาก็เสียหายที่บังโคลนหน้าเล็กน้อย

ผมกำลังตกใจและงงๆ ไม่ได้พูดอะไร เดินวนดูรถเพื่อสำรวจความเสียหาย เพราะเป็นรถของญาติยืมมาทำธุระ

ระหว่างนั้นก็มีทหารกลุ่มหนึ่ง 5-6 คนแต่งชุดเสื้อยืดกางเกงขาสั้นเดินเข้ามาดูเหตุการณ์ ทักทายกับคนชน ท่าทางเป็นพรรคพวกเดียวกัน

ผมกำลังใจไม่ดีเรื่องความเสียหายของรถ ไม่รู้จะไปบอกเจ้าของยังไงดี ยังไม่ได้พูดอะไร รอฟังว่าคนชนจะแสดงความรับผิดชอบต่อค่าเสียหายยังไง

ทันใดเจ้าทหารคนนั้นเริ่มเปลี่ยนท่าที แสดงความเป็นอันธพาลตะคอกกับผมว่า

"ก็พี่มาชนผม แล้วจะเอายังไง มีอะไรรึเปล่า"

แล้วก็มองหน้าแบบหาเรื่อง

คนอื่นก็เดินเข้ามารายล้อมผมไว้ คนหนึ่งก็ทำเป็นผู้ใหญ่ไกล่เกลี่ยว่า

"ให้มันแล้วๆกันไปนะ ต่างคนต่างเสียหายนิดๆหน่อยๆ ซ่อมใครซ่อมมันก็แล้วกัน"

ตอนนั้น ผมไม่รู้จะทำยังไง เพราะตัวคนเดียว และบริเวณโดยรอบก็ไม่มีคนอื่นเป็นพยานเห็นเหตุการณ์ จำต้องยอมเอารถมาซ่อมเอง

จนวันนี้ ผมก็ยังไม่เคยลืมความเป็นสุภาพบุรุษของชายชาติทหารไทยพวกนั้น

ดังนั้น พอเห็นอาการจนตรอกของทหารวันนี้ ผมจึงไม่ค่อยรู้สึกแปลกใจเท่าไหร่

เพราะมันคงเป็นมาตรฐานระดับจิตสำนึกทหารไทยไม่ว่าจะเป็นพลทหาร หรือนายพล

คลิป พ.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ร.11 รอ. นำทหารยิง"กระสุนยาง"ใส่คนเสื้อแดงระหว่างปะทะกันที่ บ.ไทยคม ลาดหลุมแก้ว
@ From... CNN คลิกที่นี่... @ From... VoiceTV คลิกที่นี่...


เฉลิม รับลูก ผบ.ทบ.เลิกจ้อคดีสลายแดง ปัดกลั่นแกล้งฝ่ายตรงข้าม
ที่มา: ข่าวสดออนไลน์

วันนี้ (21 ส.ค.55) ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงความคืบหน้าในคดีการสลายการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงเมื่อปี 2553 ว่า ตนไม่แสดงความคิดเห็นแล้วแต่จะให้เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรม และยืนยันว่าตนไม่เคยกลั่นแกล้ง ไม่เคยสั่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ตำรวจนครบาล ให้ทำในสิ่งที่ผิดกฎหมาย เพียงแต่สั่งให้ดำเนินการไปตามข้อเท็จจริง กฎหมาย พยานเอกสาร พยานบุคคล และพยานวัตถุ โดยไม่ต้องกริ่งเกรงหรือเกรงกลัวอิทธิพลใครทั้งสิ้น และไม่ต้องมาฟังคำสั่งตน

"ผมจะไม่ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้อีก เพราะพรรคประชาธิปัตย์กล่าวหาว่าผมชี้นำ ซึ่งคดีอาญาชี้นำไม่ได้ ถ้าชี้นำผมก็เข้าคุก ใครทำอะไรไว้รู้แก่ใจ"

ผู้สื่อข่าวถามว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ดูเหมือนไม่สบายใจกับเรื่องดังกล่าว ร.ต.อ.เฉลิมกล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ทำถูกต้องแล้วเพราะเป็นผู้บังคับบัญชา อีกทั้งท่านเองก็บอกให้ดำเนินคดีไปตามกระบวนการยุติธรรม ไม่อยากให้สัมภาษณ์รายวัน ตรงนี้ตนก็เห็นด้วย เพราะข้อเท็จจริงทางคดีไม่ควรนำมาเปิดเผยซึ่งอาจจะกระทบใจกัน แต่เจ้าหน้าที่รัฐทั้งทหารและตำรวจได้รับการคุ้มครองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 62 และ 70

ส่วนเอกสารของ ศอฉ.ที่มีการเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตสามารถจะเอาผิดได้หรือไม่นั้น รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ไม่กล้าพูด ต้องถาม ดีเอสไอ เมื่อถามอีกว่าคดีนี้จะสามารถสรุปได้เร็วหรือไม่ รองนายกฯ กล่าวว่า เห็นว่าเร็ว อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ยืนยันถ้าตนยังมีโอกาสรับผิดชอบต้องตรงไปตรงมา ไม่กลั่นแกล้ง ใครผิดก็ต้องผิด

"ฝากบอกพรรคประชาธิปัตย์อย่าเข้าใจผิดเลย ใครมันแกล้งใครไม่ได้หรอก ซึ่งจะไปแกล้งอย่างไร ดีเอสไอ และตำรวจนครบาลเขาชื่อผมหรือ นักการเมืองมีอำนาจไม่กี่วันแล้วก็ไป ถ้าผมไปแกล้งไว้โดยสร้างหลักฐานเท็จ พอพ้นไปผมก็ต้องติดคุก ดังนั้นเรื่องนี้ไม่มีโดยเด็ดขาด" ร.ต.อ.เฉลิมกล่าว

ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงความคืบหน้าคดีสลายม็อบว่า เรื่องนี้ให้เงียบหรือหายไปจากสังคมไม่ได้ ต้องพิสูจน์ทราบ ใครผิดก็ต้องว่าไปตามผิด แต่หากใครไม่ผิดก็กลั่นแกล้งไม่ได้ ที่สำคัญการดำเนินการใดๆ เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจต้องปลอดภัย ต้องได้รับการคุ้มครองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 62 และมาตรา 70 ขณะที่คนสั่งการต้องรับผิดชอบว่าสั่งโดยชอบหรือไม่

ดังนั้น จึงมั่นใจว่าจะไม่กระทบต่อทหารและตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ เพราะเป็นผู้รับคำสั่งที่เชื่อโดยสุจริตใจว่าเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

"เจ้าหน้าที่เขาเป็นฝ่ายปฏิบัติ ที่สำคัญเวลาฝ่ายสั่งการมีอำนาจก็ฮึกเหิม อย่างกรณี ศอฉ.ผู้รับผิดชอบทั้งหมดในการสั่งการ คือฝ่ายการเมืองสั่งตรงต่อตำรวจ และเมื่อประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทหารก็จะเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงาน ฝ่ายการเมืองจะสั่งการทหารโดยตรงไม่ได้ ต้องพิสูจน์กันว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร และหลังจากวันที่ 17 ก.ย.นี้ จะไต่สวนเสร็จ แล้วศาลจะชี้ว่าใครทำ มันก็จะกว้างขวางมากขึ้น ที่สำคัญที่สุดมีผู้บาดเจ็บที่บ่อนไก่ เขามาแจ้งความ ดีเอสไอ ให้ดำเนินคดีกับนายอภิสิทธิ์ และนายสุเทพ ผมไม่ได้เป็นคนแจ้งเอง และ ดีเอสไอ สอบสวนก็เป็นเรื่องของ ดีเอสไอ สั่งไม่ได้ เพราะทางคดีมันแกล้งกันไม่ได้ ผมไม่เคยไปยุ่งเลย ตั้งแต่เล็กจนโตเรื่องกลั่นแกล้งทางคดีผมไม่เคยทำ" ร.ต.อ.เฉลิม กล่าว....."