PlayListนี้ เริ่มต้นด้วย "เล่าเรื่อง ตาดูดาวเท้าติดดิน" เรียงลำดับตั้งแต่ ตอนแรก ถึง ตอนปัจจุบัน ..ท้ายเพลย์ลิสท์เป็นคลิป "เมื่อศาลรัฐธรรมนูญกระทำขัดรัฐธรรมนูญ : จะทำอย่างไร?" วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00 - 16.00 น. ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมสุโกศล (สยามซิตี้เดิม) คลิปนี้..วิทยากร รศ.ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แสดงความคิดเห็นเริ่มนาที 0:14:24
คลิกที่นี่ ดูบนyoutube...
หรือคลิกที่นี่.. @ AsiaUpdate "เล่าเรื่อง ตาดูดาวเท้าติดดิน"

คลิกที่นี่ ดูบนyoutube...

คลิกที่นี่ ดูบนyoutube...

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2553

18> "สอนอย่างไรให้ถึงฝัน" ... คุณครูทักษิณ ชินวัตร

1

2

3

4

5

6

7

8

คิดเป็น หรือ คิดไม่เป็น?

คำถาม...

มีเงิน 10 บาท ไปตลาดซื้อของ 4 บาท จะได้รับทอนเท่าไหร่?

ก. ได้รับทอน 6 บาท

ข. ได้รับทอน 1 บาท

ค. ไม่ได้รับทอน

ง. ข้อ ก. , ข. และ ค. ถูกทั้งหมด

คำตอบ...

ถ้าเป็น แบบท่องจำ...คำตอบที่ถูกต้องได้คะแนนคือ ก. ได้รับทอน 6 บาท

แต่ถ้า คิดเป็นและคิดอย่างรอบด้าน คำตอบก็จะเป็น ง. ข้อ ก. , ข. และ ค. ถูกทั้งหมด อธิบายว่า...

ถ้ามีเงินเป็นแบ็งค์หรือเหรียญสิบ ได้รับทอน 6 บาท

ถ้ามีเงินเป็นแบ็งค์หรือเหรียญห้า ได้รับทอน 1 บาท

แต่ถ้ามีเงินเป็นแบ็งค์หรือเหรียญหนึ่งบาททั้งหมด ไม่ได้รับทอนบทความนี้สรุปย่อจาก ท่านนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร สอนนักเรียนที่ โรงเรียนสามเสนวิทยา ในปี 2546 ครูควรสอนเด็กอย่างไรให้ถึงฝัน มีดังนี้

- เรียนพร้อมกับเด็ก
- อย่ากลัวเสียหน้า
- อย่าทำหน้าเครียด อย่าทำจิตวุ่น
- เรียกจิตวิญญาณครูกลับมา
- ทำให้เด็กรู้สึกอบอุ่น
- ยึดหลักธรรมชาติด้วยศีล สมาธิ และปัญญา
- ต้องเมตตาเด็ก
- ร่วมมือกับผู้ปกครองดูแลเด็ก
- เรียนรู้แบบวิถีธรรมชาติ (Back to Basic)
- ใช้พลังอำนาจเหมือนพ่อแม่
- ให้นักเรียนมีส่วนร่วมกันคิดกันทำกันเรียน
- ต้องเชื่อมโยงกับหน่วยงานเรียนถัดไป หรือก่อนหน้า
- หาทางพัฒนาหลักสูตร
- เรียงลำดับความรู้เข้าสมองเด็กทีละน้อย ยัดเยียดไม่ได้
- สอนให้เด็กรักเรียนรู้ เรียนเพื่อรู้ ไม่ใช่เพื่อประกาศนียบัตร
- ปรับวัฒนธรรมในการสอน เอาเด็กเป็นศูนย์ (Learner - Learning) ไม่ใช่เอาแต่สอนลูกเดียว (Teacher - Teaching)
- ข่าวสารยุคใหม่ เข้าสมองเด็กมากๆ
- ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งเด็กและครู
- ทุกเรื่องที่เรียน ต้องเข้าใจชีวิต และเทคนิคการสอน
- สอนให้เด็กเห็นตำราเรียนภาษาอังกฤษบ้าง จะได้ไม่กลัวตำราอังกฤษ (Text Book) ตอนโต
- ตำราไทยมักล้าสมัย เพราะแปลมาจากตำราฝรั่ง ต้องหัดอ่านตำราฝรั่งบ้าง
- ระบบการศึกษา เราเรียนจากฝรั่ง แล้วก็ไม่เข้าใจ
- สอนให้เด็กท่องจำ ต้องเข้าโรงเรียนกวดวิชา เพราะอยากเข้ามหาวิทยาลัยดังๆ ตามคณะที่ต้องการ
- จงปฏิสัมพันธ์กับเด็กที่มีปัญหา เพื่อช่วยกันแก้ปัญหา

* ขั้นตอนการสอนมีดังนี้ *

- ทำความคุ้นเคยก่อนกับเด็ก
- จูงใจให้อยากเรียน โดยชี้ให้เห็นประโยชน์ เช่น เรียนคณิตศาสตร์ แล้วจะเป็นการฝึกคิด ให้คิดเป็น มีเหตุมีผล เอาไปต่อยอดในการเรียนวิทยาศาสตร์ต่อไป ซึ่งต่อไปในชีวิตจะใช้งานได้
- มาเรียนรู้ร่วมกัน ไม่ต้องอายเด็ก
- ครูต้องท้าทายความสามารถเด็ก ให้เขาทำการแก้ปัญหา ไม่ต้องรีบสอนบอกหมด ลองให้เด็กทำดูก่อนสอน
- สร้างบรรยากาศการเรียนให้สนุก ตลก มีการตอบสนองแบบเฮอา ลุกขึ้นมาแสดงความคิดเห็นด้วย
- เด็กไม่ชอบคณิตศาสตร์ เพราะไม่ชอบครู หน้าตาครูบอกบุญไม่รับ เด็กต้องไม่เอาอนาคตไปฝากกับครูที่เครียด
- Play & Learn คือ เพลิน (Plearn) หรือเล่นและเรียน
- คณิตให้เรียนแบบเรียงหิน แล้วใช้ปูนก่อ หากเรียนเร็วก็จะล้ม เพราะปูนยังไม่แห้ง จะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับแต่ละคน
- จุดอ่อนการสอนในไทย อนุบาลสอนแบบหย่อนๆพอรู้ ชั้นปฐมสอนอัดเต็มที่ ไม่มีความพอดี
- ดูเลขนั้น เหมือนตรวจสุขภาพองค์กร เจาะเลือดมาดูไขมัน คอเรสเตอรอล หากไม่ดีก็แก้ไขเหมือนการทำธุรกิจ
- ไม่เก่งเลขไม่เป็นไร แต่อย่าเกลียด
- ยีนเก่งภาษากับยีนเก่งคณิตศาสตร์ เป็นยีนตัวเดียวกัน
- เอาโจทย์งานจริงมาสอนคณิตศาสตร์ เช่นการค้าขายผัก จะทำให้เรียนคณิตศาสตร์นั้นเป็นชีวิตประจำวัน
- หัดใช้ตำราภาษาอังกฤษ (Text Book) บ้าง พอใช้ศัพท์ไทยแทนศัพท์ภาษาอังกฤษ ฟังไม่รู้เรื่องเลย ศัพท์ไทยหรูเกินไป จนต้องแปลไทยเป็นไทย
- จุดอ่อนคือตำราเรียน แพง หายาก และล้าสมัย
- การเรียนแต่ละวิชาไม่สอดคล้องรับกัน สลับกันไปมา ทำให้เกื้อกูลกันลำบาก
- ครู นักเรียน หลักสูตร คือหัวใจการศึกษา
- สำคัญที่สุดคือครู ต้องเรียนรู้ไปกับเด็ก ทำให้เด็กอยากเรียน (Willing to Learn) ไม่เซ็ง ครูน่าเบื่อก็จะทำให้นักเรียนเบื่อตาม
- เรียนเพื่อรู้ ไม่ใช่เรียนเพื่อประกาศนียบัตร ซึ่งเป็นวีซ่าเข้างานเท่านั้น มิเช่นนั้นเรียนแล้วลืมหมด
- จงเรียนให้มันสนุก เล่นให้มีสาระ
- เด็กต้องเตรียมอ่านล่วงหน้า ก่อนเข้าห้องเรียนได้ จะดีที่สุด
- บางทีต้องยอมเสียเวลาเพื่อเอางาน เอาความเข้าใจ
- ข้อคิดคือเลิกทำงานแล้วหรือเกษียณแล้วอยากจะมาสอน ต้องการสอนคน
- ในโลกนี้ต้องปรับตัว (Adapt) ให้คิดนอกกรอบบ้าง จงปรับมาใช้ (Modify) เช่นแก้ฟิสิกส์ด้วยตรีโกณก็ได้

Teaching for Dream
By: สมหวัง วิทยาปัญญานนท์